ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Συμπληρώνω τα κενά με τις φωνούλες που ταιριάζουν:

  ποδή_ _το

  answer choices

  κα

  λα

  μα

  να

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Συμπληρώνω τα κενά με τις φωνούλες που ταιριάζουν:

  ά_ _γο

  answer choices

  λο

  κο

  σο

  μο

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Συμπληρώνω τα κενά με τις φωνούλες που ταιριάζουν:

  σα_ _γκάρι

  answer choices

  μι

  νι

  πι

  λι

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Συμπληρώνω τα κενά με τις φωνούλες που ταιριάζουν:

  παπαγά_ _ς

  answer choices

  λο

  μο

  νο

  ρο

 • Question 5
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Συμπληρώνω τα κενά με τις φωνούλες που ταιριάζουν:

  ομπρέ_ _

  answer choices

  λα

  κα

  σα

  μα

 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Συμπληρώνω τα κενά με τις φωνούλες που ταιριάζουν:

  πινέ_ _

  answer choices

  το

  πο

  λο

  κο

 • Question 7
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Γράφω ό,τι λείπει: _εροπλάνο

  answer choices

  β

  α

  κ

  λ

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Γράφω ό,τι λείπει: _ετός

  answer choices

  κ

  λ

  α

  μ

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Γράφω ό,τι λείπει: _ατρός

  answer choices

  α

  β

  ι

  ε

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Γράφω ό,τι λείπει: σ_κ_λάτα

  answer choices

  ο

  α

  ε

  ι

 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Γράφω ό,τι λείπει: __ ρχήστρα

  answer choices

  ε

  α

  ο

  ι

 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Βάζω το ή τα: ______παπί

  answer choices

  το

  τα

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Βάζω το ή τα: ______παπιά

  answer choices

  τα

  το

 • Question 14
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Βάζω το ή τα: ______μήλο

  answer choices

  τα

  το

 • Question 15
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Βάζω το ή τα:______ μήλα

  answer choices

  τα

  το

 • Question 16
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Βάζω το ή τα: ______ δέντρο

  answer choices

  τα

  το

 • Question 17
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Βάζω το ή τα: ______δέντρα

  answer choices

  το

  τα

 • Question 18
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Συμπληρώνω τη λεξούλα : _ _ σκα

  answer choices

  μα

  μο

  μι

  με

 • Question 19
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Συμπληρώνω τη λεξούλα : _ _ κρόφωνο

  answer choices

  μι

  με

  μο

  μα

 • Question 20
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Συμπληρώνω τη λεξούλα : _ _ λύβι

  answer choices

  με

  μι

  μο

  μα

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game