Równania
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  pewną liczbę podwojono i zwiększono o 5. Ta liczba to

  answer choices

  2x+5

  5 2x×52x\times5

  2+x+5

  X+5

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zapisz równanie: liczba 25 jest dwa razy większa od t

  answer choices

  25×2=t25\times2=t

  25=2×t25=2\times t

  25=t225=\frac{t}{2}

  252=t\frac{25}{2}=t

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która liczba spełnia podane równanie

  2x-3=3

  answer choices

  -1

  1

  3

  -3

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Które z poniższych równań spełnia liczba -2

  answer choices

  2x-1=2

  3-2x=7

  8=7+12x8=7+\frac{1}{2}x

  4=2x-4=—2x

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rozwiąż równanie  3x=23-x=-2  

  answer choices

  X=5

  X=1

  X=-5

  X=-1

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  5y=13

  answer choices

  y=2,5

  y=2 35y=2\ \frac{3}{5}

  y=513y=\frac{5}{13}

  y=13

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  rozwiąż równanie i podaj rozwiązanie:

  5x-14=6

  answer
  X=4
  alternatives
  4
 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rozwiąż równanie i podaj odpowiedź:

  9-x=24

  answer
  X=-15
  alternatives
  -15
 • Question 9
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rozwiąż równanie i podaj odpowiedź: 15x2=4\frac{1}{5}x-2=4  

  answer
  X=30
  alternatives
  30
 • Question 10
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rozwiąż równanie i podaj odpowiedz

  6x+8-7x=0

  answer
  X=8
  alternatives
  8
 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rozwiąż równanie i podaj odpowiedz

  2x-5=-4+5x

  answer
  x=-⅓
  alternatives
  -⅓
 • Question 12
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pociąg składający się z lokomotywy i 13 jednakowych wagonów ma 328m dlugosci. Każdy wagon jest o 8 m dłuższy od lokomotywy. Jaką długość ma lokomotywa a jaką Wagon?

  answer
  Lokomotywa ma 16m a wagon 24m.
 • Question 13
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tomek zebrał o 12 grzybów więcej niż Artur razem zebrali 98 Grzybów. Ile Grzybów zebrał Tomek ?

  answer
  Tomek zebrał 55 grzybów.
  alternatives
  55
 • Question 14
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole trójkąta jest równe 20 cm2 . Jeden z boków tego trójkąta ma długość 16 cm . Oblicz długość wysokości opuszczonej na ten bok.

  answer
  Długość wysokości wynosi 2,5 cm
  alternatives
  2,5 cm
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game