Hodogram dokumenata
a month ago
zdenk
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (15 questions)Show answers
 • Question 1
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Prodavaonica naručuje robu izravno od dobavljača s:

  answer choices

  otpremnicom

  dostavnicom

  skladišnom primkom

  narudžbenicom

 • Question 2
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Za prikupljanje informacije o proizvodima kupac šalje dobavljaču:

  answer choices

  ponudu

  upit

  ugovor

  račun

 • Question 3
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dobavljač šalje kupcu sve podatke o proizvodu i uvjete prodaje u:

  answer choices

  upitu

  ponudi

  narudžbenici

  računu

 • Question 4
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ako se roba šalje vlastitoj prodavaonici prati je:

  answer choices

  otpremnica

  račun

  skladišna primka

  dostavnica

 • Question 5
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dokument koji dobavljač šalje kupcu za prodanu robu je:

  answer choices

  račun

  reklamacija

  komisijski zapisnik

  skladišna kartica

 • Question 6
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dokument u koji se unosi stvarno stanje prispjele pošiljke u skladište je:

  answer choices

  otpremnica

  dostavnica

  skladišna primka

  račun

 • Question 7
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dugovanje za primljenu robu financijska služba podmiruje:

  answer choices

  nalogom za plaćanje

  gotovinom

  ponudom

  upitom

 • Question 8
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dokument u koji se unose sve promjene nastale na zalihama robe u skladištu je skladišna kartica:

  answer choices

  Točno

  Netočno

 • Question 9
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Prigovor kojim kupac prosvjeduje dobavljaču zbog odstupanja od ugovorenog posla je:

  answer choices

  upit

  ponuda

  reklamacija

  račun

 • Question 10
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dokument koji prati robu kada roba mijenja vlasnika je:

  answer choices

  dostavnica

  otpremnica

  narudžbenica

  skladišna primka

 • Question 11
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Popis predanog novca ili:

  answer
  specifikacija novca
  alternatives
  specifikacija
 • Question 12
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Utržak u gotovom novcu prodavaonica predaje na žiroračun obrascem:

  answer
  HUB 3
  alternatives
  HUB3
  hub 3
 • Question 13
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  Novčano iskazani poslovni događaji evidentiraju se u:

  answer choices

  blagajničkom izvješću

  inventurnoj listi

  knjizi popisa o nabavi i prodaji

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  U Zapisnik o otpisu evidentiraju se:

  answer choices

  stanje robe

  kalo, kvar, lom i rasip

  promjene cijene

 • Question 15
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  U inventurnu listu unose se podatci o robi:

  answer choices

  količinski i vrijednosno

  samo količinski

  samo vrijednosno

  samo naziv robe

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game