Οι λειτουργίες των οργάνων του φυτού Level1
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
8 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Απορροφά νερό με θρεπτικά στοιχεία από το χώμα

  answer choices
 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Θα δώσουν φύλλα ή άνθη ή κλαδάκια

  answer choices
 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Βοηθά το φυτό να κάνει παιδιά και έλκει επικονιαστές

  answer choices
 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Στηρίζει και μεταφέρει νερό με θρεπτικά στοιχεία και φαγητό

  answer choices
 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Περιέχει και προστατεύει το αγέννητο μωρό - φυτό

  answer choices
 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Μαγειρεύουν το φαγητό του φυτού και χάνουν νερό

  answer choices
 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Περιέχει και προστατεύει τα σποράκια και καλεί τα ζώα να τον φάνε όταν είναι έτοιμος

  answer choices
 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Συνδέει τη ρίζα με το βλαστό

  answer choices
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game