Τα όργανα των φυτών και οι λειτουργίες τους Level2
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Τα μέρη του φυτού λέγονται αλλιώς

  answer choices

  ζωικοί οργανισμοί

  φυτικοί οργανισμοί

  όργανα

  φυτικά όργανα

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Φυτικά όργανα είναι:

  answer choices

  άνθος, βλαστός και ρίζα

  μάτια, ρίζα και βλαστός

  ρίζα, βλαστός, μάτια, κλαδιά, φύλλα, άνθη, καρποί και σπόροι

  καρποί και σπόροι

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ο λαιμός είναι το σημείο που συνδέεται:

  answer choices

  η ρίζα με τα φύλλα

  η ρίζα με τον βλαστό

  η ρίζα με τα άνθη

  η ρίζα με τους σπόρους

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Μαγειρεύουν και χάνουν νερό:

  answer choices

  ρίζες

  σπόροι

  άνθη

  φύλλα

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ο σπόρος

  answer choices

  περιέχει το μωρό - φυτό

  απορροφά από το χώμα νερό με θρεπτικά στοιχεία

  στηρίζει το φυτό

  περιέχει τα σποράκια και καλεί τα ζώα να τον φάνε

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Τα μάτια θα δώσουν:

  answer choices

  μόνο σπόρους

  μόνο άνθη

  άνθη και φύλλα και κλαδάκια

  άνθη ή φύλλα ή κλαδάκια

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ο καρπός

  answer choices

  έλκει επικονιαστές

  έλκει τα ζώα να τον φάνε

  περιέχει τα σποράκια και καλεί τα ζώα να τον φάνε

  περιέχει το αγέννητο φυτό - μωρό

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Στηρίζει το φυτό και μεταφέρει νερό και φαγητό:

  answer choices

  το φύλλο

  ο βλαστός

  το άνθος

  η ρίζα

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Βοηθά το φυτό να κάνει παιδιά και έλκει επικονιαστές:

  answer choices

  ο καρπός

  η ρίζα

  το άνθος

  τα μάτια

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Στηρίζει το φυτό, απορροφά νερό με θρεπτικά στοιχεία από το χώμα και αποθηκεύει ουσίες

  answer choices

  τα μάτια

  ο βλαστός

  ο καρπός

  η ρίζα

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game