World Languages

8th

grade

Image

Các kiểu câu

13
plays

9 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Trong các câu nghi vấn sau, câu nào không có mục đích hỏi:

  A. Bố đi làm chưa ạ?

  B. Trời ơi! Sao tôi khổ thế này?

  C. Bao giờ bạn được nghỉ tết?

  D. Ai bị điểm kém trong buổi hoc này?

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Dòng nào nói lên chức năng chính của câu nghi vấn?

  A. Dùng để yêu cầu

  B. Dùng để hỏi

  C. Dùng để bộc lộ cảm xúc

  D. Dùng để kể lại sự việc

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Trường hợp nào không chứa câu nghi vấn?

  A. Gặp một đám trẻ chăn trâu đang chơi trên bờ đầm, anh ghé lại hỏi: “Vịt của ai đó?”

  B. Lơ lơ cồn cỏ gió đìu hiu / Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.

  C. Nó thấy có một mình ông ngoại nó đứng giữa sân thì nó hỏi rằng:

  - Cha tôi đi đâu rồi ông ngoại ?

  D. Non cao đã biết hay chưa? / Nước đi ra bể lại mưa về nguồn.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?