Other

Image

ULANGAN BAHASA JAWA KELAS 5

6
plays

30 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  5 minutes
  1 pt

  Ing ngisor iki sing dudu piranti pagelaran wayang kulit yaiku....

  Kelir

  Lepek

  Blencong

  Cempala

 • 2. Multiple-choice
  5 minutes
  1 pt

  Satriya Pandhawa iku wewatekane kaya ing ngisor iki, kejaba...

  Seneng tetulung

  Tresna asih ing sapepadha

  Culika, dur angkara

  Sabar narim

 • 3. Multiple-choice
  5 minutes
  1 pt

  Dhek jaman biyen, nonton wayang kulit iku manggone ana ing...

  Saburine kelir

  Sisih kiwane kelir

  Saburine dhalang

  Dadi siji karo niyaga

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes