Yabancı Dil Türkçe A1 Ünite 9
a month ago
etca_center
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (20 questions)Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Postaneden parka nasıl ...............?”


  Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  answer choices

  yapabilirim

  tutabilirim

  gidebilirim

  oynayabilirim

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Banka caddenin ................”


  Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  answer choices

  sağında

  arasında

  solunda

  karşısında

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q. “sağ” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  answer choices
  Sol
  Aşağı
  Yukarı
  Kenar
 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q. “arasında” kelimesi nereye gelmedir?
  answer choices
  Ev okulun ………………
  Park sinemanın ................
  Hastane sinema ile parkın ................
  Büro mağazanın ................
 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Süpermarkete giderken taksiye binmedim. Çünkü yakında. Onun için ............... gittim.


  Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  answer choices

  yürüyüp

  yürüyle

  ayakla

  yürüyerek

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Bu ............... manav var mı?”


  Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  answer choices

  uzaklarda

  yakınlarda

  arkalarda

  yanlarda

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Hava alanını ............... edebilir misiniz?


  Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  answer choices

  yardım

  nerede olduğunu

  adresini

  tarif

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Halk pazarı Mehmet’in evinin ...............?”


  Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  answer choices

  neresinde

  nerede

  karşısında

  hangisi

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “..............., postane nerede?”


  Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  answer choices

  Çok kolay

  Rica ederim

  Affedersiniz

  Teşekkürler

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Bankadan sonra sağa ..............., caddeden doğru ................ .’’

  Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  answer choices

  girin – görün

  dönün – yürüyün

  dönün – geçinler

  ileri – yürüyün

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Eşyaları ev....... taşıdık.”


  Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki eklerden hangisiyle tamamlarız.

  answer choices

  a

  i

  e

  de

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “ ............ nefret ediyorum.”


  Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  answer choices

  Şunu

  Şunda

  Şuna

  Şundan

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “İstanbul’ ........... Londra’........ uçakla üç saatte gittik.”


  Cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki eklerden hangileri gelmelidir?

  answer choices

  –dan, -ya

  –ce, -ne

  –dan, -na

  –den, -a

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Murat, Mehmet'.......... göre daha çalışkan.”


  Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  answer choices

  e

  de

  den

  i

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Siz........ yardım edebilir miyim?”


  Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  answer choices

  e

  le

  i

  de

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki boşlukların hangisine ismin ayrılma eki “–dan, -den” gelmez?

  answer choices

  Ali okul.... geliyor.

  Kadir okul.... okuyor.

  Ahmet sinema... dönüyor.

  Orhan okul.... ayrıldı.

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisine ismin yönelme hal eki “–a, -e” gelmez?

  answer choices

  Demet arkadaşın.... bakıyor.

  Kerim okul.... gidiyor.

  Ali tahta... yazıyor.

  Meryem yatak.... kalkıyor.

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Öğretmen tahta…… örnek yazdı.”


  cümlesinde boş yere aşağıdaki hangi hal eki gelmelidir?

  answer choices

  a

  ya

  sına

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Yemekler........ ne arzu edersiniz?”


  cümlesinde boş yere aşağıdaki hangi hal eki gelmelidir?

  answer choices

  e

  in

  i

  den

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

  answer choices

  Gazeteyi bakıyorum.

  Defterde yazıyorum.

  Bardağı masada koy.

  Elektriğe dikkat et.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game