Quiz
Yabancı Dil Türkçe A1 Ünite 4
7 months ago by
etcacenter
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

  answer choices

  02.20 - Saat, ikiye yirmi var.

  03.55 - Saat, dörde beş var.

  12.15 - Saat, on ikiyi çeyrek geçiyor.

  11.45 - Saat, on ikiye çeyrek var.

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sabahları kahvaltıyı saat kaçta yapıyorsun?


  .................................................. (07.20)

  answer choices

  Saat yedi buçukta.

  Saat yediyi yirmi geçe.

  Saat yediye yirmi kala.

  Saat yediyi yirmi geçiyor.

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Okulda ikinci ders saat kaçta başlıyor?


  .................................................... (08.50)

  answer choices

  Saat dokuza on var başlıyor.

  Saat dokuzda başlıyor.

  Saat sekizi on geçe başlıyor.

  Saat dokuza on kala başlıyor.

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden sıralamaların hangisi doğrudur?

  answer choices

  dakika - saniye - salise - saat

  saat - saniye - salise - dakika

  saat - dakika - saniye - salise

  saniye - dakika - saat - dakika

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hangi eşleştirme yanlıştır?

  answer choices

  09.00 - Günaydın.

  17.00 - İyi geceler.

  13.00 - İyi günler.

  18.30 - İyi akşamlar.

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bir saat 60 saniyedir.

  Bir gün 24 saattir.

  Bir dakika 60 saniyedir.


  Yukarıdaki bilgilerden doğru (D) yanlış (Y) olarak sıralanacak olunursa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

  answer choices

  Y - D - D

  Y - D - Y

  Y - Y - D

  D- D - Y

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maç saat kaçta başlıyor? (19.45)

  answer choices

  Maç, saat sekizi çeyrek geçe başlıyor.

  Maç, sekizi çeyrek kala başlıyor.

  Maç, sekize çeyrek kala başlıyor.

  Maç, sekize çeyrek geçe başlıyor.

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  “ Öğrenciler saat kaçta dersten çıkıyorlar? ” (15.40)

  answer choices

  Öğrenciler, saat dörde yirmi kala dersten çıkıyorlar.

  Öğrenciler, saat dördü yirmi kala dersten çıkıyorlar.

  Öğrenciler, saat dördü yirmi geçe dersten çıkıyorlar.

  Öğrenciler, saat üçü kırk geçiyor dersten çıkıyorlar.

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Okulumuzda dersler sabahleyin saat sekize çeyrek ........ başlar.

  Öğleden sonra üçü yirmi ........ biter.


  Yukarıdaki boşluklara uygun olan kelimeleri getiriniz.

  answer choices

  geçe - geçe

  kala - varken

  kala - geçerken

  kala - geçe

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hangi saatin yazılışı yanlıştır?

  answer choices

  09.15 - Dokuzu çeyrek geçiyor.

  00.45 - Bire çeyrek var.

  07.20 - Yediye yirmi geçiyor.

  02.55 - Üçe beş var.

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  A: Güzel futbol oyna.............?

  B: Evet, güzel futbol oynarım.


  Boşluğa hangi ek gelmelidir?

  answer choices

  -r mı

  -ar mısın

  -er misin

  -r mısın

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sen bul..........

  O, gel.............

  Biz, kal........


  Boşluklara hangi ekler gelmelidir?

  answer choices

  -ursun / -er /-arız

  -ar / -ir / -ırız

  -urum / -ersin / -arım

  -ursun / -ir / -ırız

 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sabah dişlerini fırçalar mısın?

  Evet, ……………………………………………….

  Hayır, ………………………………………………


  Yukarıdaki boşluklara uygun olan kelimeleri getiriniz.

  answer choices

  fırçalarım - fırçalamam

  fırçalırım - fırçalamam

  fırçalarım - fırçalamarım

  fırçalarım - fırçalayamam

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Her yaz tatile çık………….. mısınız?

  Onlar, çok ders çalış………… mı?

  Kardeşin sinemaya gid…………….. mi?


  Boşluklara hangi ekler gelmelidir?

  answer choices

  –ır / -ır / -er

  –ar / -er / -er

  –ar / -ır / -er

  –ar / -ur / -er

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siz resim yapar mısınız?

  Hayır, ……………………

  O, şarkı söyler mi?

  Hayır, …………………………………...

  Sen arkadaşlarınla kavga eder misin?

  Hayır, ben asla …………………………


  Yukarıdaki boşluklara uygun olan kelimeleri getiriniz.

  answer choices

  resim yapmayız / söylemez / kavga etmez

  resim yapmam / söylemez / kavga etmem

  resim yapmazsınız / söylemez / kavga etmez

  resim yapmarım / söylemez / kavga etmerim

 • Question 16
  120 seconds
  Report an issue
  Q. Hangisinde geniş zaman vardır?
  answer choices
  Güzel bir kahvaltı yaptım.
  Elimi yüzümü yıkıyorum.
  Bugün ders çok güzel.
  Okula otobüsle gelirim.
 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  A: Her hafta sonu ne yaparsın?

  B: ....................................


  Aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır?

  answer choices

  Balık tutarım.

  Ders çalıştım.

  Okula giderim.

  Tiyatroya giderim.

 • Question 18
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz yumuşaması olmaz?

  answer choices

  çiçek

  kitap

  süt

  çocuk

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?

  answer choices

  çiçeğ-i

  ağac-ı

  kitab-ı

  tob-u

 • Question 20
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yanlıştır?

  answer choices

  Çocuklar, kravadınızı takın.

  Çocuk, sütü içti.

  Ekmeği keser misin?

  Dün ata bindim.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code