Bab 6 Ting. 5
an hour ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Lord Brassey

  Dato' Onn Jaafar

  Sir Malcom MacDonald


  Apakah persamaan tokoh di atas?

  answer choices

  Menentang pembentukan Malaysia

  Menyokong kemerdekaan Tanah Melayu

  Mencadangkan idea pembentukan Malaysia

  Meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Beliau mencadangkan agar Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei digabungkan. Siapakah beliau?

  answer choices

  Lord Brassey

  Lim Yew Hock

  David Marshall

  Sir Malcom MacDonald

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dato' Onn Jaafar mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamakan sebagai....

  answer choices

  Melaya

  Malayu

  Malayan

  Malaysia

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Tunku Abdul Rahman tidak dapat menerima idea penggabungan Singapura dalam Persekutuan Tanah Melayu 1959?

  answer choices

  Pengaruh budaya ketimuran

  Ketidakseimbangan penduduk

  Kedudukan politik tidak stabil

  Pengaruh pemimpin-pemimpin Melayu

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tunku Abdul Rahman menyetujui gagasan Malaysia semasa majlis makan tengahari anjuran Persatuan Wartawan Luar Negeri yang berlangsung di....

  answer choices

  Kuala Lumpur

  Brunei

  Singapura

  Sarawak

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Lee Kuan Yew mendesak Tunku Abdul Rahman mempercepat pembentukan Malaysia?

  answer choices

  Kemerdekaan segera

  Memajukan Singapura

  Khuatir kedudukan terjejas

  Bimbang pengaruh Barisan Sosialis

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dasar dekolonisasi menekankan konsep....

  answer choices

  Pembebasan penjajahan

  Pembangunan tuntas

  Kemajuan ekonomi

  Kesatuan bersama

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah faktor pembentukan Malaysia dari segi ekonomi?

  answer choices

  Pasaran

  Pelaburan

  Keluasan tanah

  Perkembangan perindustrian

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah nilai yang dapat ditunjukkan melalui pembentukan Malaysia?

  answer choices

  Keperibadian

  Kesepakatan

  Kegigihan

  Kejujuran

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  PAS

  Barisan Sosialis


  Apakah reaksi parti politik tersebut tentang idea pembentukan Malaysia?

  answer choices

  Menyokong pada peringkat awal

  Mengadakan rundingan dengan penduduk

  Mendapatkan khidmat nasihat negara lain

  Menangguhkannya sehingga kemerdekaan negara lain dicapai

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Barisan Sosialis di Singapura menentang pembentukan Malaysia?

  answer choices

  Menjejaskan perpaduan kaum

  Bimbang kepentingan rakyat terancam

  Ingin mencapai kemerdekaan dengan segera

  Menganggapnya sebagai satu bentuk penjajahan baru

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Parti Buruh

  Barisan Sosialis

  Parti Rakyat Bersatu


  Apakah pandangan parti tersebut terhadap gagasan Malaysia?

  answer choices

  Menyokong pada peringkat awal

  Melambatkan kemerdekaan negeri

  Menentang pembentukan Malaysia

  Meninjau pendapat rakyat terlebih dahulu

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Satu referandum tentang persoalan dan syarat penggabungan Persekutuan Tanah Melayu telah diadakan pada 1 September 1962 di....

  answer choices

  Singapura

  Sarawak

  Brunei

  Sabah

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Abdul Rahman Yaakub

  Abdul Taib Mahmud


  Tokoh tersebut merupakan pemimpin parti....

  answer choices

  SUPP

  SNAP

  PANAS

  BERJASA

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  PESAKA

  SCA


  Apakah persamaan kedua-dua parti tersebut?

  answer choices

  Menerima pengaruh komunis

  Mendapat sokongan orang Cina

  Diketuai oleh pemimpin yang sama

  Menentang penyertaan Sarawak dalam Malaysia

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah usaha yang dilakukan oleh Parti Perikatan Sarawak (PANAS, SNAP, BERJASA, SCA, PESAKA)?

  answer choices

  Menyekat pengaruh SUPP

  Menghalang ancaman komunis

  Menentang penyerangan negeri

  Melindungi kepentingan pribumi

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah pemimpin Parti UNKO yang ditubuhkan pada tahun 1961?

  answer choices

  Datu Mustapha Datu Harun

  Donald Stephen

  G.S Sundang

  Ong Kee Hui

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut yang manakah bukan anggota Parti Perikatan Sabah?

  answer choices

  USNO

  Parti Bersatu

  UNKO

  SUPP

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sarawak dan Sabah diberi hak wilayah asingan dalam perlembagaan Malaysia. Hak wilayah asingan merujuk kepada wilayah yang....

  answer choices

  Ditadbir oleh kuasa Barat

  Diambil alih orang dagang

  Dikuasai oleh kerajaan pusat sepenuhnya

  Ditadbir oleh kerajaan negeri dengan kuasa pentadbiran sendiri

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  SNAP

  UNKO

  PESAKA


  Apakah reaksi awal parti politik tersebut terhadap gagasan Malaysia?

  answer choices

  Bimbang kuasa politik terhakis

  Menuntut kemerdekaan terlebih dahulu

  Membangkitkan isu kemajuan sosial dan ekonomi

  Bimbang sumber ekonomi dikuasai oleh kerajaan pusat

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ada sebuah parti di Brunei yang menentang gagasan Malaysia. Parti yang dimaksudkan dipimpin oleh....

  answer choices

  A.M Azahari

  Datu Mustapha

  Donald Stephens

  Temenggung Jugah

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ganyang Malaysia telah diumumkan pada 20 Januari 1963. Apakah tujuannya?

  answer choices

  Memulihkan hubungan Malaysia-Indonesia

  Menyatukan Malaysia dan Indonesia

  Menggagalkan pembentukan Malaysia

  Meluaskan pengaruh komunis

 • Question 23
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah merupakan tindakan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia?

  answer choices

  Serangan melalui Johor

  Melakukan rampasan kuasa

  Menghasut pemimpin Sabah

  Serangan terhadap kapal nelayan

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Indonesia telah memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan negara Dunia Ketiga.

  Apakah tindakan yang diambil oleh Malaysia?

  answer choices

  Mengadakan lawatan ke Afrika

  Menghantar surat bantahan

  Mengadakan demonstrasi

  Melancarkan serangan

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Filipina menuntut hak terhadap Sabah pada tahun 1962. Tuntutan tersebut berdasarkan....

  answer choices

  Perlembagaan Perkara 20

  Janji yang diberi oleh Kerajaan British

  Perjanjian antara Sultan Brunei dengan pemerintah Sabah

  Perjanjian antara Sultan Jamalul Alam dengan Baron Von Overback

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rundingan untuk memulihkan hubungan Malaysia-Indonesia diadakan pada tahun 1962 di....

  answer choices

  Jakarta

  Manila

  Bangkok

  Kuala Lumpur

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Suruhanjaya Cobbold disertai oleh pegawai British dan rakyat tempatan. Apakah tujuan suruhanjaya tetsebut?

  answer choices

  Meninjau pendapat rakyat

  Membincangkan hak pribumi

  Merangka perlembagaan Malaysia

  Menerangkan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu

 • Question 28
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah perkara penting yang dibincangkan dalam Jawatankuasa Antara Kerajaan?

  answer choices

  Kepentingan penduduk

  Kelemahan pentadbiran

  Kemunduran orang Asli

  Kewajaran memasuki Malaysia

 • Question 29
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah intinpati dalam Akta Malaysia?

  answer choices

  Hanya bahasa Melayu digunakan di Sabah

  Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

  Sarawak dan Sabah mengawal hal ehwal imigresen

  Urusan luar hal ehwal Sabah adalah tanggungjawab kerajaan negeri

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut nerupakan peruntukkan kerus bagi perwakilan parlimen.


  Singapura 15 kerusi

  Sarawak 24 kerusi

  X 16 kerusi


  Apakah X?

  answer choices

  Sabah

  Brunei

  Filipina

  Indonesia

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game