Bab 5 Ting. 5
an hour ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah ciri-ciri Sistem Ahli?

  answer choices

  10 orang anggota

  Kabinet bayangan

  Anggotanya digelar Ahli

  Pelantikan oleh YDPA

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Sistem Ahli diperkenalkan pada tahun 1950-an?

  answer choices

  Mengawal kuasa raja-raja

  Memberi latihan mentadbir

  Mewujudkan Pakatan Murni

  Menentukan hala tuju negara

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah wakil penduduk Tanah Melayu yang terlibat dakam perundingan pembentukan Sistem Ahli dengan British?

  answer choices

  Ibrahim Hj. Yaakob

  Tunku Abdul Rahman

  Dato' Hamzah Abdullah

  Dato' E.E.C Thuraisingam

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bilakah Sistem Ahli mula dilaksanakan?

  answer choices

  Selepas Peristiwa 13 Mei

  Selepas pembentukan Malaysia

  Sebelum penubuhan Malayan Union

  Sebelum pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bilangan Anggota Sistem Ahli


  Pegawai Inggeris 4 orang

  Penduduk tempatan 5 orang


  Bilangan keanggotaan orang Melayu ialah....

  answer choices

  Seorang

  Dua orang

  Tiga orang

  Empat orang

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah jawatan yang terdapat dalam Sistem Ahli?

  answer choices

  Ahli Pelajaran

  Ahli Kebudayaan

  Ahli Pelancongan

  Ahli Pembangunan Wanita

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Portfilio manakah yang dipegang oleh Dato' Onn Jaa'far dalam Sistem Ahli 1951?

  answer choices

  Ahli Pelajaran

  Ahli Ekonomi

  Ahli Kesihatan

  Ahli Dalam Negeri

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah menerangkan kepentingan Sistem Ahli?

  answer choices

  Mengurangkan kuasa penjajah

  Menyelaraskan sistem pentadbiran

  Memulakan proses perpaduan kaum

  Melatih orang tempatan dalam pentadbiran

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan utama setiap anggota dalam Sistem Ahli?

  answer choices

  Mentadbir kerajaan

  Meminda perlembagaan

  Menjaga keamanan

  Menggubal undang-undang

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Sistem Ahli dapat diterima oleh penduduk tempatan?

  answer choices

  Meningkatkan kuasa Sultan

  Memperlihatkan perpaduan kaum

  Mengembalikan kuasa pemimpin Melayu

  Mengurangkan kuasa autokratik pemimpin

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (JHAK) dibentuk pada 1949 di negeri....

  answer choices

  Melaka

  Johor

  Pulau PinanG

  Kuala Lumpur

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tujuan utama penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) ditubuhkan pada bulan Oktober adalah untuk....

  answer choices

  Memajukan masyarakat luar bandar

  Mengurangkan sifat perkauman

  Menubuhkan kilang-kilang

  Melatih golongan belia

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerakyatan Negeri 1951 diberikan kepada golongan imigran. Apakah implikasi kerakyatan tersebut terhadap orang Melayu?

  answer choices

  Berhal berpolitik

  Diberi taraf kewarganegaraan

  Kehilangan hak sebagai rakyat tunggal

  Dibenarkan tinggal di negeri Melayu sahaja

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah dasar yang ditekankan oleh Parti Kemerdekaan Malaya (IMP)?

  answer choices

  Kemajuan ekonomi

  Kepentingan perjuangan

  Kejayaan pelbagai kaum

  Kerjasama kaum dalam sesebuah parti

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tujuan utama penubuhan Persidangan Kebangsaan?

  answer choices

  Mengurangkan perasaan perkauman

  Mendapatkan kebebasan berpolitik

  Menuntut hak oramg Melayu

  Melicinkan pentadbiran

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tunku Abdul Rahman menganjurkan Konvensyen Kebangsaan bersama dengan Parti X pada tahun 1953. Parti X yang dimaksudkan ialah....

  answer choices

  MIC

  MCA

  SUPP

  USNO

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah manifesto Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955?

  answer choices

  Hak asasi manusia dijaga

  Hak Raja Melayu ditarik balik

  Perkhidmatan awam bercorak Barat

  Kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Selepas kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1955, Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai....

  answer choices

  Menteri Besar

  Ketua Menteri

  Yang Dipertua

  Perdana Menteri

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah tokoh tempatan bertolak ke London pada tahun 1956?

  answer choices

  Menuntuk hak berpolitik

  Menggubal perlembagaan

  Merundingkan kemerdekaan

  Membincangkan pemebntukan Malaysia

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Di manakah tarikh kemerdekaan Tanah Melayu diisytiharkan?

  answer choices

  Bandar Hilir, Melaka

  Kuala Kangsar, Perak

  Stadium Negara, Kuala Lumpur

  Dataran Merdeka, Kuala Lumpur

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tugas utama Suruhanjaya Ried?

  answer choices

  Merangka perlembagaan

  Memberi kuasa autonomi

  Mengiktiraf kemerdekaan

  Membantu dalam pentadbiran

 • Question 22
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Isu yang manakah diambil kira dalam perangkaan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka?

  answer choices

  Institusi kesultanan

  Hak istimewa imigran

  Pengagihan kekayaan ekonomi

  Pembentukan kerajaan persekutuan

 • Question 23
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perkara yang terkandung dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ialah....

  answer choices

  Pewujudan tiga jenis kerakyatan

  Pembentukan kerajaan Republik

  Pembatalan hak istimewa irang Melayu

  Pengekalan YDPA sebagai Ketua Negara

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sumbangan utama Tun H.S Lee kepada kemerdekaan Tanah Melayu?

  answer choices

  Menggubal perlembagaan

  Menjaga kebajikan lombong

  Membangunkan pertanian negara

  Menyokong konsep kerjasama antara kaum

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh X


  Timbalan Perdana Menteri

  Timbalan Presiden UMNO

  Perunding dalam tuntutan kemerdekaan di London


  Siapakah tokoh X?

  answer choices

  Tun Abdul Razak

  Tunku Abdul Rahman

  Tun Dr. Mahathir Mohamad

  Tun Abdullah Ahmad Badawi

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perdana Menteri Malaysia kedua

  Pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikanb1956


  Siapakah yang dimaksudkan dengan pernyataan di atas?

  answer choices

  Tuan B. Malik

  Tun Abdul Razak

  Ahmad Boestaman

  Tunku Abdul Rahman

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah pendekatan terbaik yang diambil oleh pemimpin Persekutuan Tanah Melayu dalam usaha mencapai kemerdekaan?

  answer choices

  Menyuarakan bantahan

  Mendesak secara paksa

  Mengutamakan kerjasama

  Mementingkan perpaduan

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jawatan yang pernahbdisandang oleh Lord Ried sebelum mengetuai Suruhanjaya Ried ialah....

  answer choices

  Hakim British

  Bekas Residen

  Pegawia Tadbir

  Gabenor Jeneral Australia

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah langkah pertama yang menjadi asas kerjasmaa antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu?

  answer choices

  Persidangan Kebangsaan

  Konvensyen Kebangsaan bersama MCA

  Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

  Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah parti IMP gagal mendapat sambutan kaum Cina dan India di Tanah Melayu?

  answer choices

  Tidak inginkan kemerdekaan

  Tidak suka akan Dato' Onn Jaafar

  Tidak suka akan pengaruh komunis

  Tidak menganggap diri sebagai bangsa Tanah Melayu

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game