Bab 4 Ting. 5
7 hours ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor penubuhan Malayan Union 1946?

  answer choices

  Menjimatkan masa

  Melicinkan pentadbiran

  Mengawal kuasa politik orang Melayu

  Mewujudkan pelbagai budaya

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Golongan imigran dapat melupakan negara asal mereka.


  Apakah tujuan sebenar British berbuat demikian?

  answer choices

  Menjaga kebajikan imigran

  Menjamin pelaburan mereka

  Mewujudkan masyarakat majmuk

  Mengurangkan kuasa politik orang Melayu

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah jenis pentadbiran di Tanah Melayu sebelum pengisytiharan Malayan Union?

  answer choices

  Diktator

  Kuku besi

  Real politik

  Ketenteraan

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Majlis Eksekutif

  X

  Majlis Raja-Raja Melayu


  Majlis-majlis tersebut diwujudkan semasa pentadbiran Malayan Union. Apakah majlis X?

  answer choices

  Penasihat

  Tempatan

  Undangan

  Kehakiman

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sir Harold MacMichael


  Mengaoakah tokoh tersebut tidak disukai oleh orang Melayu?

  answer choices

  Membantu pasukan komunis

  Menjadi Gabenor Malayan Union

  Menentang demonstrasi orang Melayu

  Memaksa raja menandatangani perjanjian

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah orang Melayu menentang penubuhan Malayan Union?

  answer choices

  Ingin berkerajaan sendiri

  Menolak prinsil demokrasi

  Bimbang kehilangan warisan

  Menentang pengenalan persekutuan

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah kedudukan raja-raja Melayu dalam pentadbiran Malayan Union?

  answer choices

  Berkuasa mutlak

  Memungut cukai

  Kehilangan takhta

  Membincangkan soal agama Islam

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut yang manakah bukan cara penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union?

  answer choices

  Perperangan

  Serangan gerila

  Melalui akhbar

  Menulis surat bantahan

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Majlis

  Utusan Melayu

  Warta Negara


  Apakah peranan yang dimainkan oleh akhbar tersebut?

  answer choices

  Mengatasi masalah perpaduan

  Menyebarkan pengetahuan agama

  Membolehkan bantahan disuarakan

  Menggalakkan perkembangan ekonomi

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut manakah Ahli Parlimen British yang dibantah melalui rapat umum?

  answer choices

  Sir Harold MacMichael

  L. D Gammans

  David Reese Williams

  Sir Harold Briggs

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Parti yang manakah menyokong rancangan Malayan Union?

  answer choices

  Angkatan Wanita Sedar

  Angkatan Pemuda Insaf

  Parti Kemerdekaan Malaya

  Persatuan Sahabat Pena Malaya

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sir R. O Winsted

  Sir Cecil Clementi

  Sir George Maxwell


  Mengapakah tokoh berikut menentang Malayan Union?

  answer choices

  Menolak konsep penjajahan

  Memelihara keamanan

  Menyokong konsep hak kemanusiaan

  Mengembalikan hak raja-raja Melayu

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah yang berkuasa melantik Menteri Besar sebagai ketua pentadbir menurut Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948?

  answer choices

  Sultan

  Residen

  Gabenor

  Pesuruhjaya Tinggi

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dapat diterima oleh orang Melayu?

  answer choices

  Pentadbiran lebih sistematik

  Pengekalan institusi kesultanan

  Pemansuhan undang-undang Barat

  Pembesar Melayu diberi keistimewaan

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Istilah "Rakyat Raja Melayu" merujuk kepada orang Melayu yang lahir....

  answer choices

  Di Pulau Pinang

  Dalam keluarga diraja

  Di sesebuah negeri Melayu

  Dalam kalangan oramg Melayu

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rakyat British merujuk kepada mereka yang lahir di....

  answer choices

  Johor

  Pahang

  Melaka

  Pulau Pinang

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dalam kandungan Perjanjin Persekutuan Tanah Melayu 1948, kontrak sosial wujud antara British, Raja-Raja Melayu dan X.


  Siapakah golongan X?

  answer choices

  Orang Asli

  Orang dagang

  Orang Melayu

  Orang peranakan

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh Y


  Terlibat dalam penubuhan UMNO

  Menjadi Menteri Besar Kelantan

  Mewakili raja-raja Melayu dalam rundingan kemerdekaan

  answer choices

  Dato' Mahmud Mat

  Dato' Hamzah Abdullah

  Dato' Nik Ahmed Kamil

  Dr. Burhanuddin al-Helmy

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dato' Onn Jaafar pernah menjadi Menteri Besar di negeri....

  answer choices

  Johor

  Perak

  Selangor

  Pahang

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah nilai penting yang telah ditonjolkan oleh raja dan pemimpin Melayi dalam merealisasikan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948?

  answer choices

  Perpaduan

  Kegigihan

  Keharmonian

  Kasih sayang

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah ciri utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948?

  answer choices

  Gabungan 10 negeri

  Konsep Raja Berperlembagaan dihapuskan

  Kedudukan istimewa orang Melayu dilindungi

  Pembentukan Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antaa berikut yang manakah kandungan Perlembagaan Rakyat 1947?

  answer choices

  Kerakyatan yang sama rata

  Adat istiadat Melayu dihapuskan

  Pertahanan menjadi tanggungjawab British

  Merah dan putih menjadi warna bendera Tanah Melayu

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Vyner Brooke menyerahkan negeri Sarawak kepada British pada tahun 1946?

  answer choices

  Masalah kesihatan

  Desakan pedagang

  Kepentingan ekonomi

  Janji kepada penduduk

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang dijanjikan oleh Vyner Brooke dalam Perlembagaan 1941?

  answer choices

  Penghapusan perhambaan

  Penubuhan persatuan

  Penyerahan Sarawak

  Berkerajaan sendiri

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah yang dihantar untuk mendapatkan persetujuan pembesar terhadap penyerahan Sarawak kepada British?

  answer choices

  Charles Brooke

  Gerald MacBryan

  Sir Duncan Stewart

  Sir Harold MacMichalel

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Surat Pekeliling Bil. 9 berkaitan dengan....

  answer choices

  Penubuhan Rukun 13

  Pakatan sulit golongan pelajar

  Pembunuhan Gabenor Sarawak

  Amaran kepada kakitangan kerajaan

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Seramai 338 orang kakitangan awam meletakkan jawatan. Peristiwa ini berlaku ekoran daripada....

  answer choices

  Pembentukan Malaya

  Pengenalan Sistem Ahli

  Penentangan terhadap British

  Perjanjian Bangkok

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah jawatan yang dipegang oleh Sir Duncan Stewart sebelum dibunuh?

  answer choices

  Pesuruhjaya Tinggi

  Gabenor Sarawak

  Penasihat British

  Residen

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kumpulan Rukun 13 merupakan gabungan sulit antara orang muda Sarawak dengan.....

  answer choices

  Raja-raja Melayu

  Pembesar Sarawak

  Golongan terpelajar

  Ahli Persatuan Melayu Sarawak

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tindakan yang diambil oleh British terhadap Rosli Dhobi yang membunuh Sir Duncan Stewart?

  answer choices

  Dipenjara

  Dibuang negeri

  Dihukum gantung

  Dilucutkan jawatan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game