Bab 3 Ting. 5
7 hours ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, sempadan kerajaan ditentukan oleh....

  answer choices

  Kesetiaan rakyat terhadap rajanya

  Kedaulatan sesebuah kerajaan

  Keluasan sesuatu kawasan

  Kemahiran juruukur

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semasa penjajahan British, konsep kerajaan diganti dengan konsep.....

  answer choices

  Negeri

  Jajahan

  Wilayah

  Sempadan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah bangsa Malaysia boleh dibentuk?


  I Penubuhan Malayan Union

  II Pengenalan sekolah vernakular

  III Penggunaan bahasa kebangsaan

  IV Pengamalan kebudayaan kebangsaan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah idea yang ditimbulkan melalui revolusi di bawah?


  Revolusi Perancis

  Revolusi Inggeris

  answer choices

  Hak rakyat

  Kuasa mutlak

  Negara feudal

  Amalan realpolitik

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah prinsip yang dicadangkan dalam Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson?

  answer choices

  Sempadan negara berasaskan bangsa

  Rakyat sendiri menentukan nasib negara

  Negara bangsa harus dipimlin oleh raja

  Kekuatan kerajaan berasaskan sumber ekonomi

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  The Prince ditulis oleh Niccolo Machiavelli


  Apakah konsep yang dianjurkan dalam buku tersebut?

  answer choices

  Ketaatan

  Kezaliman

  Kekeluargaan

  Kesederhanaan

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah cara yang digunakan oleh Count Camillo Benso untuk membentuk bangsa di negaranya?

  answer choices

  Ugutan

  Muafakat

  Assabiyah

  Pemalsuan dokumen

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  X


  Wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan pemerintah.


  X merujuk kepada....

  answer choices

  Negara

  Bangsa

  Kerajaan

  Perlembagaan

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah negara Jerman disatukan?

  answer choices

  Melalui rundingan damai

  Melalui amalan real politik

  Melalui permuafakatan

  Bekerjasama dengan negara lain

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peristiwa yang menjadi titik tolak pembentukan negara bangsa di Madinah?

  answer choices

  Penggubalan Piagam Madinah

  Penyingkiran kaum Yahudi

  Penghijrahan ke Madinah

  Pendakwahan oleh ulama

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah badan pemerintahan negara kita?

  answer choices

  Penasihat

  Kehakiman

  Eksekutif

  Sistem pembesar

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Menewaskan Austria pada tahun 1860.


  Apakah faktor yang membantu Itali dalam perjuangan tersebut?

  answer choices

  Serangan mengejut

  Pemalsuan dokumen

  Kerjasama dengan Perancis

  Kediktatoran Adolft Hitler

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Raja/Sultan

  Keluarga dan Kerabat Raja

  X

  Rakyat Biasa

  Hamba


  Golongan X terdiri daripada....

  answer choices

  Peniaga

  Pedagang

  Pembesar

  Pentadbir

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kesultanan manakah yang banyak persamaan dengan ciri negara bangsa moden hari ini?

  answer choices

  Johor

  Melaka

  Perak

  Pahang

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wilayah pengaruh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka merujuk kepada kawasan yang....

  answer choices

  Penduduknya yang sebangsa

  Mempunyai kekayaan hasil bumi

  Diperintah oleh pembesar tempatan

  Rakyatnya memperakui pemerintahan raja

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah merupakan ciri negara dan bangsa bagi Kesultanan Melayi Melaka?

  answer choices

  Mata wang

  Kedaulatan

  Lambang

  Parlimen

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka?

  answer choices

  Kepimpinan rakyat

  Kekuasaan tertinggi

  Keajaiban semula jadi

  Kewibawaan pemimpin

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, perkara manakah diperuntukkan dalam Undang-Undang Laut Melaka?

  answer choices

  Tata cara pelayaran

  Bidang kuasa nelayan

  Undang-undang jenayah

  Tanggungjawab pengawal kapal

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hukum Kanun Melaka


  Apakah yang menjadi inti pati penting dalam undang-undang tersebut?

  answer choices

  Tatacara pelayaran

  Tanggungjawab petani

  Penyatuan negara dan bangsa

  Bidang kuasa raja dan pembesar

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah yang berhak menjadi raja menurut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor?

  answer choices

  Rakyat

  Anak Bendahara

  Pembesar Melayu

  Waris pemerintah Johor

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Terdapat lapan Jemaah Menteri dalam pentadbiran Kelantan.


  Berapakah pembesar dalam setiap badan jemaah tersebut?

  answer choices

  Dua

  Empat

  Enam

  Lapan

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang menyebabkan golongan pembesar yang bergelar Nik dan Wan berperanan penting dalam pentadbiran Sultan Muhammad II?

  answer choices

  Kematian Bendahara

  Pemberontakkan rakyat

  Penyingkiran kerabat diraja

  Kewujudan birokrasi Barat

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tugas Jemaah Penasihat Raja dalam Sistem Jemaah Menteri di Kelantan?

  answer choices

  Menjaga keamanan negeri

  Menguruskan istiadat rasmi

  Menguruskan urusan yang bukan rahsia

  Menguruskan kemajuan ekonomi negeri

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu berasaskan....

  answer choices

  Piagam Madinah

  Adat Temenggung

  Hukum Kanun Melaka

  Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah konsep penting dalam pengamalan Adat Perpatih?

  answer choices

  Pemerintahan mutlak

  Keagungan institusi diraja

  Kedaulatan berada di tangan rakyat

  Falsafah legalisme dalam pentadbiran

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Negeri Sembilan

  Negeri-Negeri Melayu Bersekutu


  Apakah persamaan antara negeri tersebut?

  answer choices

  Mementingkan suku kaum

  Mengamalkan kuasa mutlak

  Mempunyai Residen Jeneral

  Merupakan sebuah persekutuan

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang Dipertuan Besar

  Undang

  X

  Buapak

  Anak Buah


  Apakah fungsi X?

  answer choices

  Mengadili kes-kes berat

  Menjaga keselamatan suku

  Mengendalikan adat istiadat

  Menguruskan hal ehwal luar negeri

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah nilai yang terdapat semasa pemilihan pemimpin di Negeri Sembilan?

  answer choices

  Dedikasi

  Budi pekerti

  Permuafakatan

  Perikemanusiaan

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang dimaksudkan dengan Ittiqam-ilmuluk bi-ta'dil il-suluk?

  answer choices

  Kekuasaan sultan yang memerintah

  Kepentingan beragama dalam kehidupan

  Keagungan undang-undang yang digubal

  Keyakinan kepada pemerintah yang berdasarkan keadilan

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kriteria yang mesti ada bagi seorang menteri untuk menganggotai Majlis Mesyuarat Kerajaan menurut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu?

  answer choices

  Pewaris Sultan

  Berbangsa Arab

  Berbangsa Melayu

  Beragama Islam

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game