Mathematics

7th

grade

Image

Երկրաչափություն 7, ուղղանկյուն եռանկյուներ

69
plays

8 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  2 minutes
  1 pt

  Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 60° է, իսկ փոքր էջի և ներքնաձիգի գումարը հավասար է 21 սմ-ի:

  Գտիր փոքր էջի երկարությունը:

  Փոքր էջի երկարությունը 7սմ է

  Փոքր էջի երկարությունը 7 է

  Փոքր էջի երկարությունը 7մ է

  Փոքր էջի երկարությունը 17է

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  2 minutes
  1 pt

  ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ AC հիմքին տարված է BD բարձրությունը: Բարձրության երկարությունը 10.3 սմ է, իսկ սրունքը՝ 20.6 սմ:

  Որոշիր եռանկյան անկյունները:

  600, 600, 600

  300, 300, 1200

  600, 600, 300

  300, 600, 900

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  3 minutes
  1 pt

  ABR եռանկյան մեջ տարված է BN բարձրությունը:

  Հայտնի է, որ ∡BAR=35°-ի և ∡ABR=130°-ի:

  Որոշիր NBR եռանկյան անկյունները:

  ∡BNR=900 , ∡NBR=750, ∡BRN=150


  ∡BNR=900 , ∡NBR=850, ∡BRN=150

  ∡BNR=900 , ∡NBR=150, ∡BRN=750

  ∡BNR=800 , ∡NBR=750, ∡BRN=250

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?