Wielokąty
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
12 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Każdy prostokąt, to czworokat, który ma :

  answer choices

  wszystkie boki równej długości

  wszystkie kąty proste

  boki przeciwległe prostopadłe

  przekątne prostopadłe

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q. Wskaż zdanie prawdziwe:
  answer choices
  Każdy trapez jest prostokątem
  Każdy prostokąt jest kwadratem
  Każdy kwadrat jest równoległobokiem
  Każdy równoległobok jest rombem
 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na rysunku jest:

  answer choices

  trójkąt

  czworokąt

  pięciokąt

  sześciokąt

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi

  (dotyczące rysunku)

  answer choices

  To czworokąt.

  Ma 3 boki.

  Ma 4 kąty.

  Ma 3 kąty.

  To trójkąt.

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Odcinek łączący dwa kolejne wierzchołki wielokąta, to:

  answer choices

  bok

  przekątna

  nie ma takiego odcinka

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czy koło jest wielokątem?

  answer choices

  tak

  nie

  trudno powiedzieć

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wielokąt o najmniejszej ilości kątów, to:

  answer choices

  czworokąt

  trójkąt

  pięciokąt

  sześciokąt

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wielokąty, które mają 3 kąty nazywamy :

  answer choices

  czworokątami

  trójkątami

  sześciokątami

  kwadratem

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Czworokąt, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równe to:
  answer choices
  kwadrat
  trapez
  równoległobok
  deltoid
 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Wielokąt pokazany na rysunku to:
  answer choices
  Trapez
  Równoległobok
  Romb
  Dowolny czworokąt
 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q. Wskaż zdanie prawdziwe:
  answer choices
  Każdy trapez jest prostokątem
  Każdy prostokąt jest kwadratem
  Każdy kwadrat jest równoległobokiem
  Każdy równoległobok jest rombem
 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q. Przekątne w rombie:
  answer choices
  Nie przecinają się
  Przecinają się pod kątem ostrym
  Nie przecinają się w połowie
  Przecinają się w połowie pod kątem prostym
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game