Other

5th

Image

F5 PA Modul 1 Analisis dan tafsiran penyata kewangan

704

36 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Tujuan Analisis Penyata Kewangan adalah membantu pihak luar membuat keputusan mengenai kemudahan kredit. Jenis nisbah adalah seperti berikut, KECUALI..

  Nisbah Keberuntungan

  Nisbah Kecairan

  Nisbah untung Kasar

  Nisbah Kecekapan

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Nisbah Kecairan berfungsi sebagai,

  Mengukur jumlah kutipan hutang yang perlu dilunaskan oleh pembekal mengikut masa yang ditetapkan

  Mengukur kebolehan menguruskan hutang yang dibayar dan dikutip

  Mnegukur kebolehan mengutip hutang

  Mengukur keupayaan perniagaan membuat pelbagai jenis pembayaran kepada pihak luaran.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  i : Merancang kekuatan dan kelemahan perniagaan

  ii : Mengalakkan peningkatan ekonomi perniagaan

  iii : Merancang dan mengawal masa depan

  iv : Membuat keputusan mengikut matlamat perniagaan demi memaksimumkan keuntungan

  i, ii dan iii

  ii, iii dan iv

  i, iii dan iv

  i, ii dan iv

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags