pencil-icon
Build your own quiz

Other

5th

grade

Image

F5 PA Modul 3 Perakaunan untuk kawalan dalaman

6
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Penyata Penyesuaian Bank disediakan selepas Buku Tunai dikemaskini. Perkara manakah tidak diambil kira dalam Buku Tunai dikemaskini.

  Caj bank

  Cek bulan sebelumnya telah dijelaskan oleh bank

  Kesilapan catatan di Buku Tunai

  Pindahan kredit

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Beri tafsiran bagi pernyataan berikut:

  “Penerimaan sebenar adalah memuaskan berbanding dengan apa yang telah dibelanjawankan”

  Penerimaan dalam belanjawan melebihi penerimaan sebenar

  Penerimaan sebenar melebihi penerimaan dalam belanjawan

  Penerimaan dalam belanjawan sama dengan penerimaan sebenar

  Penerimaan sebenar kurang daripada penerimaan dalam belanjawan

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Kenalpasti item yang memberikan tafsiran memuaskan bagi Cemara Trading

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?