Bab 10 Ting. 4
4 hours ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melombong

  Bercucuk tanam

  Menternak binatang


  Ekonomi di atas merujuk kepada.......

  answer choices

  Ekonomi bebas

  Ekonomi kawalan

  Ekonomi sara diri

  Ekonomi perdagangan

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah berikut merupakan ciri-ciri ekonomi tradisional?

  answer choices

  Memerlukan buruh yang ramai

  Dijalankan oleh keluarga

  Dilakukan dalam skala yang kecil

  Menghasilkan lebihan untuk pemasaran

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Lebihan beras dalam masyarakat Melayu digunakan untuk....

  answer choices

  Pembayaran zakat

  Sedekah

  Perdagangan

  Pemberian kepada kerajaan

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ayam

  Lembu

  Kerbau


  Mengapakah masyarakat Melayu menternak binatang tersebut...

  answer choices

  Membayar zakat fitrah

  Menambahkan sumber pendapatan

  Menambahkan sumber bekalan makanan

  Memastikan kelangsungan bekalan makanan

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tugal

  Tenggala


  Apakah bidang yang memerlukan penggunaan peralatan tersebut?

  answer choices

  Pertanian

  Perlombongan

  Penangkapan ikan

  Pemungutan hasil hutan

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Menugal

  Mendulang


  Kaum manakah yang menjalankan kegiatan tersebut?

  answer choices

  Iban

  India

  Cina

  Melayu

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aktiviti ekonomi yang menghasilkan lebihan pengeluaran untuk pemasaran dikenali sebagai ekonomi....

  answer choices

  Import

  Sara diri

  Komersial

  Dwi ekonomi

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kegunaan bijih timah oleh masyarakat Melayu sebelum kedatangan British?

  answer choices

  Dipasarkan ke negara luar

  Dieksport ke negara barat

  Digunakan untuk membuat ingot

  Digunakan untuk membuat senjata

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Long Jaafar, Perak

  Ngah Ibrahim ,Perak

  Datuk Muda Linggi, Sg.Ujong


  Apakah perusahaan yang dilakukan oleh pembesar di atas?

  answer choices

  Emas

  Bijih besi

  Bijih timah

  Arang batu

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dwi ekonomi wujud di Tanah Melayu pada abad ke -20.Mengapakah keadaaan ini berlaku?

  answer choices

  Kesuburan tanah

  Kedatangan British

  Pelaksanaan penyelidikan

  Peningkatan taraf hidup rakyat

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah ciri -ciri ekonomi dagangan?

  answer choices

  Memerlukan modal yang besar

  Menggunakan buruh yang kecil

  Mementingkan keperluan keluarga

  Lebihan pengeluaran untuk pemasaran

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aktiviti ekonomi yang menghasilkan lebihan pengeluaran untuk pemasaran dikenali sebagai ekonomi....

  answer choices

  Import

  Sara diri

  Komersial

  Dwi ekonomi

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tujuan British memperkenalkan kegiatan ekonomi dagangan?

  answer choices

  Membolot kekayaan

  Meluaskan peluang kerja

  Meningakatakan kemahiran

  Memenuhi keperluan industri

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada tahun 1860-an Johor mempunyai 1200 ladang hitam dan gambir.Apakah faktor perkembangan tanaman tersebut?

  answer choices

  Kemasukan buruh luar

  Kemasukan modal Eropah

  Pengenalan teknologi baru

  Pelaksanaan Sistem Kangcu

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pemodal dari Eropah dan China banyak melibatkan diri dalam sektor tanaman komersial berikut semasa pendudukan British.


  Tebu

  Kopi

  Tembakau


  Mengapakah mereka berupaya menguasai kegiatan pertanian komersial tersebut?

  answer choices

  Mempunyai modal

  Mendapat pajakan yang lama

  Menerima sokongan pembesar

  Mempunyai ilmu pengetahuan

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut menerangakan tentang seorang tokoh.


  H.N.Ridley

  .Dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura.

  .Memainkan peranan penting dalam perusahan getah.


  Apakah sumbangan beliau kepada perusahaan getah?

  answer choices

  Membawa masuk buruh

  Menubuhkan pusat penyelidikan

  Menggalakn pelaburan Eropah

  Memperkenalkan sistem penorehan

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kelebihan sistem ibedem yang diperkenalkan oleh H.N.Ridley.Apakah kelebihan sistem torehan tersebut.

  answer choices

  Tidak merosakkan pokok

  Meningkatakan mutu getah

  Memudahkan kerja torehan

  Kurang memerlukan tenaga buruh

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Syarikat perwakilan Eropah yang ditubuhkan di Tanah

  Melayu.


  .Sime Darby

  .Harrisons and Crosfield


  Apakah kesan penubuhan syarikat tersebut kepada perusahaan getah?

  answer choices

  Pembukaan ladang baru

  Pengekalan pemilikan tanah

  Peningkatan taraf hidup rakyat

  Pembinaan sistem pengangkutan

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerajaan British menyediakan kadar sewa tanah dan tarif cukai yang rendah kepada peladang yang ingin mengusahakan tanaman getah.Apakah muslihat British berbuat demikian.

  answer choices

  Mengukuhkan kekuasaan

  Mengeksploitasikan kekayaan

  Menjaga kebajikan penduduk

  Mengelakan masalah persaingan

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Harga getah m,erosot pada tahun 1920-a.Bagaimanakah British menangani masalah terrsebut?

  answer choices

  Menyekat kemasukan modal

  Menggunakan teknologi moden

  Mengurangkan bilangan teanaga buruih

  Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pembesar Melayu memainkan peranan penting dalam perusahaan bijih timah pada abad ke-19.Apakah buktinya?

  answer choices

  Mempunyai hak mengutip cukai

  Menggunakan teknologi moden

  Menetapkan harga jualan

  Memberi kebenaran

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Penguasaan pembesar Melayu dalam sektor perlembagaan pada abad ke-19 dapat dibuktikan menerusi....

  answer choices

  Hak mengutip cukai

  Kemasukaan tenaga buruh

  Penguasaan teknologi moden

  Kuasa menetapkan harga jualan

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sebelum kedatangan British ,hal berkaitan dengan pemilikan dan ppenggunaan tanah tidak menjadi persoalan utama dalam kehidupan harian masyarakat Melayu.Mengapakah berlakunya hal sedemikian?

  answer choices

  Penduduk yang ramai

  Kelemahan teknologi

  Kawalan tanah yang luas

  Pemerintahan yang menguasai ekonomi

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan pengenalan undang-undang berikut terhadap rakyat tempatan?


  1879:Peraturan Tanah Perak

  1891:Kanun Tanah Selangor

  answer choices

  Mengukuhkan tanah waris

  Melonggarkan sistem pencukaian

  Melemahkan kuasa pembesar Melayu

  Memudahkan kerja pentadbiran tanah

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ali ingin mengusahakan sebidang tanah di Tanah Melayu pada awal abad ke -18. Apakah yang mesti dilakukan oleh Ali sebelum menjalankan kegiatan ekonomi?

  answer choices

  Mendapatkan modal

  Membawa buruh luar

  Mendapatkan kebenaran pembesar

  Membuat perjanjian dengan Residen

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tindakan British di Tanah Melayu.


  1917 : British mengeluarkan Enakmen Tanah Padi


  Apakah tujuan enakmen tersebut?

  answer choices

  Melarang penanaman getah

  Meningkatakan hasil pengeluaran padi

  Meningkatjkan taraf hidup penduduk

  Mengekalkan orang Melayu sebagai petani

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bandar Kuching muncul sebagai salah satu bandar yang terpenting di Sarawak pada tahun 1840-an. Apakah asas perkembangannya?

  answer choices

  Kegiatan pertanian

  Kedudukan strategik

  Kehadiran buruh Cina

  Kegiatan perlombongan

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah implikasi daripada kemunculan sekolah jenis vernakular di Tanah Melayu?

  answer choices

  Peningkatan taraf hidup

  Peningkatan kemahiran

  Persaingan antara kaum

  Pemilikan tanah tanpa had

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada tahun 1920?

  answer choices

  Mengawasi pentadbiran

  Mengawal sistem pendidikan

  Memajukan sekolah vernakular

  Menyekat pengaruh komunis

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, bidang manakah yang berkaitan dengan Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur?

  answer choices

  Pertanian

  Pentadbiran

  Penternakan

  Perlombongan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game