Other

Peribahasa

51
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
  • 1. Multiple-choice
    1 minute
    1 pt
    Image

    Keadaan Ali __________ menyebabkan dia tidak mahu menyertai perlumbaan jalan kaki.

    Image
    Image
    Image
  • 2. Multiple-choice
    1 minute
    1 pt
    Image

    Jane dan Jenny __________ kerana sering bergaduh walaupun perkara itu kecil.

    Image
    Image
    Image
  • 3. Multiple-choice
    1 minute
    1 pt
    Image

    Kebanyakan penduduk Kampung Sungai Jaya __________

    kerana mereka mendapat bayaran pampasan yang tinggi daripada pihak kerajaan.

    Image
    Image
    Image
  • Expore all questions with a free account

    Already have an account?
library
create
reports
classes