Geography

Image

Селища и урбанизация

6
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Коя от посочените характеристики се отнася за селищата?

  място на земната повърхност, постянно обитавано от хора

  съвместен начин на живот и разнообразна човешка дейност

  място, където е изградена и се поддържа инфраструктура

  всички посочени се отнасят за селищата

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Коя форма на релефа е най-неподходяща за развитие на селище?

  котловина

  речна долина

  низина

  планина

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Кои фактори са решаващи за създаването на селища у нас в съвременните условия?

  обществено-икономически фактори

  природни

  климатични услови

  разработването на полезни изкопаеми

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes