Perjanjian Hudaibiyyah
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perjanjian antara Rasulullah dan musyrikin Mekah.

  Apakah nama perjanjian tersebut?

  answer choices

  Perjanjian Hudaibiyyah

  Perjanjian Ar Ridwan

  Perjanjian Mekah

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sebab dinamakan perjanjian Hudaibiyyah kerana

  answer choices

  Sempena nama ketua kaum musyrikin Mekah.

  Sempena nama tempat

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah yang menjadi utusan Rasulullah yang dihantar ke Mekah?

  answer choices

  Umar Al Khatab

  Uthman bin Affan

  Ali bin Abi Talib

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Peristiwa perjanjian Hudaibiyyah berlaku pada

  answer choices

  Zulkaedah , tahun ke 6 hijrah.

  Zulkaedah, tahun ke 5 hijrah

  Zulkaedah, tahun ke 4 hijrah

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hikmah perjanjian Hudaibiyyah

  answer choices

  Orang musyrikin Mekah semakin kuat

  Pengiktirafan kepada Rasulullah dan agama Islam.

  Syiar Islam tidak dapat dikembangkan.

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah isi perjanjian Hudaibiyyah?

  answer choices

  Gencatan senjata selama 10 tahun.

  Mengadakan peperangan antara Mekah dan Madinah.

  Semua penduduk Mekah perlu menerima agama Islam.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Rasulullah dan orang muslimin pergi ke Mekah?

  answer choices

  Untuk berperang.

  Untuk berniaga.

  Untuk menunaikan haji.

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berapakah bilangan orang muslimin yang pergi ke Mekah bersama Rasulullah?

  answer choices

  1400

  1300

  1000

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah dan orang muslimin setelah mendapat khabar bahawa Uthman bin Affan dibunuh oleh musyrik Mekah?

  answer choices

  Bai'ah Ar Ridwan

  Bai'ah Hudaibiyyah

  Bai'ah Uthman

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyyah adalah kaum muslimin dibenarkan menunaikan haji pada tahun berikutnya.

  answer choices

  betul

  salah

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game