QUIZ
ЕКОЛОГИЈА
natasacim74_57909
8 months ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
13 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  БИОДИВЕРЗИТЕТ ЈЕ:

  answer choices

  РАЗНОВРНОСТ БИЉАКА

  РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТИЊА

  РАЗНОВРСНОСТ ЖИВИХ БИЋА

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  БИОДИВЕРЗИТЕТ УГРОЖАВАМО:

  answer choices

  КОНТРОЛИСАНИМ ЛОВОМ

  УНОШЕЊЕМ СТРАНИХ ВРСТА

  ПОШУМЉАВАЊЕМ

  НЕКОНТРОЛИСАНИМ БРАЊЕМ БИЉАКА

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  НАЈВИШИ НИВО ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА У СРБИЈИ ЈЕ:

  answer choices

  РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ

  ПАРК ПРИРОДЕ

  НАЦИОНАЛНИ ПАРК

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  НАЈВИШИ НИВИ МЕЂУНАРОДНЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ЈЕ:

  answer choices

  MAN

  MAB

  BAM

 • Question 5
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  РАМСАРСКА КОНВЕНЦИЈА ПРОПИСУЈЕ ЗАШТИТУ:

  answer choices

  ШУМА

  ВЛАЖНИХ ЕКОСИСТЕМА

  САВАНА

 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  НАУЧНИ ПОДАЦИ О ВРСТАМА КОЈИМА ПРЕТИ НЕСТАНАК

  НАЛАЗЕ СЕ У:

  answer choices

  ЦРНИМ КЊИГАМА

  ЦРВЕНИМ ЛИСТАМА

  ЦРВЕНИМ КЊИГАМА

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ВРСТЕ СА НАЈМАЊОМ ВЕРОВАТНОЋОМ ОД ИЗУМИРАЊА ИМАЈУ КАТЕГОРИЈУ:

  answer choices

  РАЊИВА ВРСТА

  УГРОЖЕНА ВРСТА

  ВРСТА СА НИСКОМ ВЕРОВАТНОЋОМ ОПАСНОСТИ

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  У СРБИЈИ ПОСТОЈЕ:

  answer choices

  ЦРВЕНА КЊИГА ДНЕВНИХ ЛЕПТИРА

  ЦРВЕНА КЊИГА НОЋНИХ ЛЕПТИРА

  ЦРВЕНА КЊИГА ФЛОРЕ СРБИЈЕ

  ЦРВЕНА КЊИГА ФАУНЕ СРБИЈЕ

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  К0НВЕНЦИЈА О ПРОМЕНИ КЛИМЕ ДОНЕТА ЈЕ 1992. У:

  answer choices

  КЈОТУ

  РИО де ЖАНЕИРУ

  БЕОГРАДУ

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  НА СЛИЦИ ЈЕ ПРИКАЗАН:

  answer choices

  ОЗОНСКИ ОМОТАЧ

  ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ

  КИСЕЛЕ КИШЕ

 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ГАС КОЈИ ИЗАЗИВА ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ ЈЕ:

  answer choices

  CO2CO_2

  O2O_2

  COCO

 • Question 12
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ОЗОНСКИ ОМОТАЧ ЈЕ ГРАЂЕН ОД:

  answer choices

  О3

  О2

  О

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ЈЕДИЊЕЊЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈЕ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ ЈЕ:

  answer choices

  CO2

  ВОДЕНА ПАРА

  ФРЕОН

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code