Bab 9 Ting. 4
3 hours ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Eropah mengalami zaman kemunduran iaitu Zaman Gelap setelah kemusnahan tamadun....

  answer choices

  Rom

  Mesir

  Yunani

  Mesopotamia

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Zaman Pertengahan sangat penting bagi masyarakat dan bangsa Eropah?

  answer choices

  Menamatkan sistem beraja

  Menyekat kemasukan pengaruh luar

  Meletakkan asas bagi perubahan besar

  Membangkitkan semangat nasionalisme

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaman X


  Kemunculan golongan baron

  Kongkongan Gereja Katolik


  Apakah zaman X?

  answer choices

  Zaman Gelap

  Zaman Revolusi

  Zaman Reformation

  Zaman Renaissance

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang diberikan oleh petani sebagai tukaran kepada perlindungan daripada golongan tuan tanah?

  answer choices

  Cukai

  Tanah

  Hadiah

  Tentera

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Viking

  Magyar


  Apakah persamaan antara kaum tersebut?

  answer choices

  Merupakan orang gasar

  Mengancam Eropah Barat

  Bersaing antara satu sama lain

  Berperang dengan pihak gereja

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah golongan baron boleh muncul pada Zaman Gelap di Eropah?

  answer choices

  Keperluan modal asing

  Kemunduran ekonomi

  Kemusnahan kuasa pusat

  Ketiadaan golongan pemerintah

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan yang berlaku daripada ancaman orang gasar kepada Eropah?

  answer choices

  Penindasan rakyat

  Perpindahan kerajaan pusat

  Kemerosotan perdagangan

  Kemunculan kerajaan baru

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kayu ukur bagi status sosial seseorang pada Zaman Kemuncak Pertengahan di Eropah?

  answer choices

  Kekayaan

  Pemilikan tanah

  Tahap pendidikan

  Perhubungan politik

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan Zaman Renaissance dari segi politik?

  answer choices

  Kemunculan monarki baru

  Kelahiran golongan pertengahan

  Penglibatan rakyat dalam politik

  Pengukuhan kuasa golongan bangsawan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang diperjuangan oleh golongan Counter Reformation pada abad ke 19?

  answer choices

  Menyebarkan agama Kristian

  Menentang amalan indulgences

  Mempertahankan Gereja Katolik

  Menentang kuasa mutlak monarki

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sepanyol telah berjaya menakluki kawasan berikut pada kurun ke-15.


  Peru

  Mexico


  Apakah kesan penaklukan tersebut?

  answer choices

  Menggugat tamadun tempatan

  Mengekalkan pemerintah tempatan

  Meningkatkan taraf hidup

  Mengembangkan perdagangan antarabangsa

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Akta Pemagaran Tanah


  Apakah kesan pelaksanaan akta tersebut?

  answer choices

  Berlaku kos sosial

  Pertanian komersial

  Kekurangan tenaga mahir

  Berlaku kemajuan

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah Revolusi Pertanian menyumbang kepada perkembangan Revolusi Perindustrian di Eropah?

  answer choices

  Penyediaan modal

  Penguasaan ekonomi

  Pembekalan bahan mentah

  Penyediaan bahan makanan

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kegunaan mesin Spinning Jenny pada tahun 1770?

  answer choices

  Menjana kuasa

  Memintal benang

  Melebur arang batu

  Menjalankan kincir

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah berlakunya pergerakkan Luddite di Britain pada abad ke-19?

  answer choices

  Melarang pembukaan lombong

  Membubarkan kesatuan sekerja

  Menentang penyelewengan gereja

  Memprotes pengenalan kaedah moden

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Akta Antipenggabungan


  Apakah kesan daripada pengenalan akta tersebut?

  answer choices

  Buruh di kilang ditindas

  Larangan kenaikan gaji buruh

  Kanak-kanak tidak dibenarkan bekerja

  Wanita bolh bekerja dengan syarat tertentu

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kandungan Akta Kilang 1883?

  answer choices

  Larangan wanita bekerja di kilang

  Majikan menjaga keselamatan pekerja

  Masa bekerja tidak boleh melebihi 10 jam

  Knaak-kanak bawah umur 9 tahun boleh bekerja

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah berkaitan dengan Akta Kilang 1833?

  answer choices

  Kaum wanita dilarang bekerja

  Masa bekerja tidak melebihi 10 jam

  Kanak-kanak hanya dibenarkan bekerja di ladang

  Kanak-kanak bawah 9 tahun mesti bersekolah

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan yang dimainkan oleh daerah luar Eropah akibat penjelajahan Barat?

  answer choices

  Pelabur modal

  Penaja pinjaman

  Pembekal barangan

  Penasihat syarikat berpiagam

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengubah ekonomi negara yang dijajah supaya secocok dengan keperluan perindustrian mereka.


  Mengapakah Belanda dan Britain mengamalkan dasar berikut?

  answer choices

  Menjaga kestabilan politik

  Menjamin bekalan bahan mentah

  Mengelakkan persaingan kuasa lain

  Meningkatkan taraf hidup rakyat pribumi

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Faktor Imperialisme Barat


  Revolusi Perindustrian

  Sistem Perhubungan dan Pengangkutan

  X


  Apakah X?

  answer choices

  Meluaskan pasaran

  Mendapatkan tanah jajahan

  Mengadakan sekatan ekonomi

  Menjalin hubungan perdagangan

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah orang Eropah tertarik dengan negara di Timur pada abad ke-16?

  answer choices

  Kekayaan hasil bumi

  Potensi pasaran

  Kemahiran masyarakat

  Mmebekalkan sumber tenaga

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah slogan yang digunakan oleh Britain?

  answer choices

  The Blessing of the Anglo-Saxon Protection

  Mission Civilisatrice

  Tugas menyebarkan tamadun

  The White Man's Burden

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Indonesia - Belanda

  IndoChina - Perancis

  Burma - British


  Apakah faktor kedatangan kuasa Barat ke negara tersebut?

  answer choices

  Pasaran

  Bahan mentah

  Teknologi moden

  Sumber kewangan

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan imperialisme Barat terhadap negara Asia Tenggara dalam bidang politik?

  answer choices

  Penerimaan Penasihat Barat

  Perubahan sistem perundangan

  Penghapusan pentadbiran moden

  Peningkatan peranan institusi politik tempatan

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada Zaman Kemuncak Pertengahan berlaku penglibatan rakyat dalam urusan politik melalui.....

  answer choices

  Institusi parlimen

  Bidang pendidikan

  Upacara pertabalan raja

  Keahlian dalam Dewan Senat

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rom

  Genoa

  Venice


  Apakah faktor kemunculan bandar tersebut pada Zaman Kemuncak Pertengahan di Itali?

  answer choices

  Kepadatan penduduk

  Kekayan bahan mentah

  Pengukuhan kuasa gereja

  Perkembangan perdagangan

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nicollo Machiavelli telah menulis falsafah politiknya dalam buku The Prince

  Apakah kesan falsafah beliau kepada negara Eropah?

  answer choices

  Mempercepat imperialisme

  Membentuk negara bangsa

  Mengukuhkan nasionalisme

  Memantapkan sistem pemerintahan beraja

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah gereja tidak menanungi golongan berikut?


  Ahli Sains

  Ahli Matematik

  answer choices

  Menerima arahan

  Mencabar pemikiran

  Mempunyai sifat patriotik

  Menghadapi masalah kewangan

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Raphael

  Michelangelo

  Leonardo da Vinci


  Apakah kesan Paul Julius II mengambil tokoh tersebut untuk mencantikkan gereja dan katedral?

  answer choices

  Perkembangan ekonomi

  Kemunculan golongan patron

  Kesedaran pentinganya kesenian

  Pemindahan pusat seni Renaissance

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game