Other

11th

Image

Modul 15 Kelab dan Persatuan

304

12 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang Kelab dan Persatuan?

  A Organisasi yang berorientasikan keuntungan

  B Merupakan sebuah entiti perniagaan

  C Menghasilkan produk untuk dijual pada harga tinggi

  D Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kepada ahli

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Maklumat berikut menunjukkan perbezaan antara kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan.

  Perbezaan manakah yang tepat

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. II dan IV

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara berikut yang manakah merupakan sumber kewangan sesebuah kelab?

  I Jualan Barangan

  II Yuran Pendaftaran

  III Faedah atas Pelaburan

  IV Jualan Aset Semasa

  A. I dan IV

  B. I dan II

  C. II dan III

  D. Semua di atas

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags