QUIZ
KSSR Sains Tahun 3 Unit 6: Pengukuran (Luas)
a year ago by
12 questions
Q.

Besarnya sesuatu kawasan atau permukaan dipanggil …………………….

answer choices

saiz

luas

isipadu

Q.

Luas dan isipadu diukur menggunakan …………………… dan dinyatakan dengan unit yang tertentu.

answer choices

alat pengukur

alat pemberat

alat penimbang

Q.

Berikut adalah jenis luas permukaan, KECUALI …………………….

answer choices

permukaan selari

permukaan tidak sekata

permukaan sekata

Q.

Rajah menunjukkan sebuah buku.


Luas buku boleh diukur dan dinyatakan dalam unit …………………….

answer choices

meter persegi (m2)

kilometer persegi (km2)

sentimeter persegi (cm2)

Q.

Rajah menunjukkan peta Sabah.


Luas Sabah boleh diukur dan dinyatakan dalam unit …………………….

answer choices

meter persegi (m2)

kilometer persegi (km2)

kilometer persegi (km2)

Q.

Rajah menunjukkan sebuah gelanggang bola tennis.


Luas gelanggang bola tennis boleh diukur dan dinyatakan dalam unit …………………….

answer choices

meter persegi (m2)

kilometer persegi (km2)

sentimeter persegi (cm2)

Q.

Rajah menunjukkan aktiviti sekumpulan murid mengukur luas.


Luas permukaan sekata sesuatu objek boleh diukur menggunakan kertas petak atau …………………….

answer choices

kertas graf

kertas warna

kertas conteng

Q.

Kertas petak segi empat sama, 1cm x 1cm bersamaan dengan …………………….

answer choices

1 cm

1 cm2

2 cm2

Q.

Setiap sampul mempunyai bilangan kad yang tertentu. Sampul yang manakah memerlukan kertas putih 1cm x 1cm yang paling banyak?

answer choices
Q.

Kertas graf ialah kertas bergaris berpetak-petak …………………… dan boleh digunakan juga untuk mengukur luas permukaan yang tidak sekata.

answer choices

segi tiga sama

segi empat sama

segi empat tepat

Q.

Pengukuran penting dalam kehidupan kita kerana pengukuran boleh mengekalkan …………………….

answer choices

pembaziran

pembuangan

pengurangan

Q.

Rajah menunjukkan satu kawasan.


Apakah unit yang sesuai untuk menggambarkan keluasan kawasan tersebut?

answer choices

meter persegi (m2)

kilometer persegi (km2)

sentimeter persegi (cm2)

Quizzes you may like
15 Qs
Transformasi
3.3k plays
12 Qs
Geometri Transformasi
1.7k plays
10 Qs
Pola Bilangan
1.8k plays
20 Qs
Bentuk Geometri Tiga Dimensi
1.0k plays
20 Qs
Sistem Koordinat
1.3k plays
20 Qs
Pertidaksamaan Linear Satu Variabel
820 plays
10 Qs
Koordinat
4.1k plays
13 Qs
Koordinat Kartesius
631 plays
Why show ads?
Report Ad