Other

MPU 3113

18
plays

25 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Pernyataan berikut merujuk kepada isu sosioekonomi pada awal kemerdekaan, KECUALI:

  Masyarakat luar bandar mencatat kadar kemiskinan tinggi berbanding bandar.

  Isu kemiskinan dikaitkan dengan kumpulan etnik tertentu.

  Wujudnya ketidakseimbangan yang jelas dari segi pemilikan kekayaan antara etnik.

  Pekerjaan profesional, teknikal dan pengurusan banyak didominasi oleh etnik Melayu.

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Berikut merupakan langkah-langkah atau strategi-strategi yang dilaksanakan dalam Dasar Ekonomi Baru (DEB) bagi mengurangkan kemiskinan, KECUALI:

  Meningkatkan kualiti hidup golongan miskin dengan menyediakan perkhidmatan sosial.

  Membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk menggalakkan mobiliti golongan miskin kepada sektor produktiviti tinggi.

  Meningkatkan pendapatan dan produktiviti golongan miskin.

  Meningkatkan bilangan usahawan usahawan bumiputera dan penguasaan bumiputera dalam pengurusan korporat.

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Kejayaan Dasar Ekonomi Baru juga diiringi dengan kelemahan yang menjadi isu dan cabaran menguruskan ekonomi. Manakah antara berikut merupakan salah satu kelemahan Dasar Ekonomi Baru?

  Ketaksamarataan agihan pendapatan antara etnik Melayu, Cina dan India semakin melebar.

  Kualiti kehidupan rakyat semakin kurang disebabkan kos kehidupan yang semakin meningkat.

  Kemiskinan tegar masih kekal pada paras yang agak tinggi.

  Penyusunan semula masyarakat menyebabkan berlaku penghijrahan mendadak masyarakat Melayu dari kampung ke bandar.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes