Logic
4 hours ago
thu52542_55866
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Con vật nào nhẹ hơn?

  answer choices
 • Question 2
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  COn vật nào nặng hơn?

  answer choices
 • Question 3
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Quả nào nặng hơn?

  answer choices
 • Question 4
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Quả nào nhẹ hơn???

  answer choices
 • Question 5
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Đồ vật nào nặng nhất???

  answer choices
 • Question 6
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Đồ vật nào nhẹ nhất???

  answer choices
 • Question 7
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Con vật nào nặng thứ 2???

  answer choices
 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  QỦA NÀO NẶNG NHẤT???

  answer choices
 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Qủa nào nhẹ nhất???

  answer choices
 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Quả nào nặng thứ 2???

  answer choices
 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Đâu là vòng đời của con bướm???

  answer choices
 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Đâu là vòng đời của Ếch???

  answer choices
 • Question 13
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cái gì ở phía sau con chó???

  answer choices
 • Question 14
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bạn nào ở phía trước Lợn Hồng???

  answer choices
 • Question 15
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bạn nào ngồi ở cuối thuyền???

  answer choices
 • Question 16
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bàn tay Trái đâu???

  answer choices
 • Question 17
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bạn nào giơ tay Phải???

  answer choices
 • Question 18
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ai ngồi giữa xe Buýt???

  answer choices
 • Question 19
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bạn nào ngồi cuối cùng???

  answer choices
 • Question 20
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bạn nào ngồi sau lưng bạn Lợn Hồng, bên cạnh bạn Lừa Xanh???

  answer choices
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game