QUIZ
Teoremele triunghiului dreptunghic
a year ago by
18 questions
Q.

În figura de mai sus triunghiul ABC este dreptunghic în A , iar AD este înălțimea corespunzătoare ipotenuzei. Proiecția catetei AB pe ipotenuză este:

answer choices

AB

AD

BD

DC

Q.

În figura de mai sus triunghiul ABC este dreptunghic în A , BD= 4, DC=9, iar AD este înălțimea corespunzătoare ipotenuzei. Lungimea lui AD este egală cu:

answer choices

6

13

36

6,5

Q.

În figura de mai sus triunghiul ABC este dreptunghic în A , BD= 8, DC=10, iar AD este înălțimea corespunzătoare ipotenuzei. Lungimea lui AB este egală cu:

answer choices

18

9

20

12

Q.

În figura de mai sus triunghiul ABC este dreptunghic în A , BD= 4, DC=9, iar AD este înălțimea corespunzătoare ipotenuzei. Lungimea lui BC este egală cu:

answer choices

36

13

18

5

Q.

Dreptunghiul din figura de mai sus are lungimea egală cu 4 cm și lățimea egală cu 3 cm, atunci diagonala AC a dreptunghiului are lungimea egală cu:

answer choices

7 cm

14 cm

12 cm

5 cm

Q.

Triunghiul ABC echilateral din figura de mai sus are latura egală cu 6 cm. Lungimea înălțimii AD a triunghiului este egală cu:

answer choices
Q.

Pătratul ABCD din figura de mai sus are latura egală cu 8 cm. Diagonala pătratului are lungimea egală cu:

answer choices
Q.

Rombul ABCD din figura de mai sus are diagonalele egale AC=16 cm și BD=12 cm. Latura rombului este egală cu:

answer choices

10 cm

14 cm

28 cm

12 cm

Q.

În figura de mai sus, ABCD este trapez dreptunghic, CD= 9 cm, AB = 25 cm, iar AC este perpendiculară pe BC. Lungimea lui CM este egală cu:

answer choices

12 cm

34 cm

17 cm

25 cm

Q.

În figura de mai sus, ABCD este trapez dreptunghic, CD= 9 cm, AB = 25 cm, iar AC este perpendiculară pe BC. Dacă CM=12 cm, atunci lungimea lui BC este egală cu:

answer choices

12 cm

20 cm

28 cm

14 cm

Q.

În figura de mai sus, ABCD este trapez dreptunghic, CD= 9 cm, AB = 25 cm, iar AC este perpendiculară pe BC. Dacă CM=12 cm, atunci lungimea lui AC este egală cu:

answer choices

12 cm

20 cm

15 cm

21 cm

Q.

Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB=12 cm, BC=16 cm și AC=20 cm. Atunci triunghiul este:

answer choices

isoscel

oarecare

ascuțitunghic

dreptunghic

Q.

Triunghiul isoscel ABC, din figura de mai sus are AB=AC=10 cm și BC=12, iar AD și BE sunt înălțimi. Lungimea înălțimii AD este:

answer choices

11 cm

8 cm

12 cm

6 cm

Q.

Triunghiul isoscel ABC, din figura de mai sus are AB=AC=10 cm și BC=12, iar AD și BE sunt înălțimi. Lungimea înălțimii BE este:

answer choices

8 cm

11 cm

9,6 cm

5,5 cm

Q.

În figura de mai sus triunghiul ABC este dreptunghic isocel în B și are ipotenuza AC=3√2 cm. Lungimea catetei BC este egală cu:

answer choices

3√2 cm

6 cm

3 cm

Q.

Fie triunghiul isoscel ABC (AB=AC=10 cm), având m(∢A)=120°. Atunci lungimea laturii BC este egală cu:

answer choices

20 cm

5√3 cm

10√3 cm

10√2 cm

Q.

În figura de mai sus triunghiul ABC este dreptunghic în A , BD= 9 cm, CD=16 cm, iar AD este înălțimea corespunzătoare ipotenuzei. Perimetrul triunghiului ABC este egal cu:

answer choices

60 cm

37 cm

50 cm

25 cm

Q.

Triunghiul ABC , dreptunghic în A, din figura de mai sus are cateta AB=12 cm și ipotenuza BC=13 cm. Aria triunghiului este egală cu:

answer choices

25 cm2

60 cm2

78 cm2

30 cm2

Quizzes you may like
10 Qs
Vocab - Comp. of Rigid Motions
23 plays
16 Qs
Dilation Game
24 plays
15 Qs
Álgebra
163 plays
20 Qs
School Vocabulary, Culture & Grammar
46.5k plays
Spanish - 1
12 Qs
Random-
2.6k plays
Math - 5th
20 Qs
Future and Conditional Tenses
20.6k plays
Other
12 Qs
Las Profesiones
2.3k plays
Spanish
10 Qs
El Alfabeto
26.1k plays
Spanish - 1
Why show ads?
Report Ad