Education

TRY OUT PAI KELAS 6A SD NEGERI AROEPPALA

5
plays

20 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  2 minutes
  1 pt

  Pesan pokok Q.S. al-Ikhlas adalah ….

  A. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

  B. Senantiasa memohon pertolongan Allah Swt.

  C. Keimanan akan keesaan Allah Swt.

  D. Perintah berlindung kepada Allah dari kejahatan.

 • 2. Multiple-choice
  2 minutes
  1 pt

  Pesan pokok yang paling tepat sesuai surat Al-Ashr ayat 2 berikut adalah ....

  A. makhluk Allah Swt. akan merugi jika tidak menimbulkan manfaat kepada orang lain

  B. jika manusia tidak ingin hidupnya merugi, maka ia harus beriman kepada Allah Swt.

  C. manusia berada dalam kerugian bila tidak menggunakan waktu dengan baik

  D. jika manusia tidak ingin merugi hidupnya, maka harus melaksanakan ibadah

 • 3. Multiple-choice
  2 minutes
  1 pt

  Perhatikan Q.S. al-Kautsar ayat 2 berikut!

  Fasholli lirobbika wanhar


  Perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut adalah ....

  A. bersedekah kepada fakir miskin wujud kepedulian terhadap sesama

  B. bertakwa kepada Allah Swt. dengan membaca al-Qur’an

  C. bersyukur kepada Allah Swt. dengan melaksanakan salat dan qurban

  D. berpuasa di bulan Ramadan sebagai bentuk taat kepada Allah Swt.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes