Bab 8 Ting. 4
an hour ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zillullah fil-alam

  Zillullah fil-ard


  Apakah makna istilah tersebut?

  answer choices

  Sultan yang terpuji

  Pemimpin agung

  Pemimpin orang mukmim

  Bayangan Allah di muka bumi

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bayangan Allah di muka bumi


  Gelaran tersebut diwarisi daripada kerajaan....

  answer choices

  Abbasiyah

  Bani Umaiyah

  Khulafa al-Rasyidin

  Turki Uthmaniyah

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan golongan ulama berikut dalam Kesultanan Melayu Melaka?


  Maulana Abu Bakar

  Maulana Jalaludin

  answer choices

  Penasihat raja

  Ketua agama

  Pengurus cukai

  Ketua protokol istana

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cara manakah yang berikut dapat mengukuhkan konsep daulat?

  answer choices

  Warna

  Bahasa

  Kekayaan harta

  Sokongan pembesar

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kepentingan daulat kepada seseorang pemerintah?

  answer choices

  Melambangkan kesucian

  Mengukuhkan kedudukan

  Mewujudkan penghormatan rakyat

  Mengukuhkan konsep dewa raja

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pembesar manakah yang mengetuai pentadbiran di kampung?

  answer choices

  Penghulu

  Bendahara

  Syahbandar

  Laksamana

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hukuman diat merupakan hukuman....

  answer choices

  Bersumberkan perundangan

  Berasaskan adat sesuatu kaum

  Ganti rugi berupa harta benda

  Setimpal dengan kesalahan

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah ciri parilineal dalam Adat Temenggung?

  answer choices

  Perempuan mewarisi harta

  Suku dianggap keluarga besar

  Keutamaan nasab keturunan bapa

  Larangan perkahwinan sesama sulu

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah ciri-ciri Hukum Kanun Manu?

  answer choices

  Undang-undang syariah

  Pembicaraan melalui saksi

  Perundangan tradisi Hindu

  Hukuman mengikut kelas seseorang

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Undang-undang Perak

  Undang-undang Kedah

  Hukum Kanun Melaka


  Mengapa undang-undang tersebut penting dalam kerajaan?

  answer choices

  Mengurangkan kuasa raja

  Menentukan corak pemerintahan

  Memantapkan pengaruh pembesar

  Menghalang kemaraan kuasa asing

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kaedah pembelajaran tidak formal?

  answer choices

  Pengajaran

  Pembacaan

  Penglihatan

  Pendengaran

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Adat istiadat

  Pantang larang


  Bagaimana kanak-kanak mempelajari perkara berikut?

  answer choices

  Pemglihatan

  Pendengaran

  Pemerhatian

  Pergaulan sosial

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Anjing dengan bayang-bayang


  Apakah perkara yang ditekankan dalam cerita tersebut?

  answer choices

  Teladan

  Pengajaran

  Adat resam

  Pantang larang

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Haji Mohammad Salleh

  Haji Abdul Samad bin Abdullah


  Apakah sumbangan mereka?

  answer choices

  Menasihati pemerintah

  Mengislamkan pembesar

  Membuka sekolah pondok

  Mengajar agama madrasah

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah ciri-ciri pendidikan madrasah?

  answer choices

  Mengikut tahap

  Pembelajaran panjang

  Pelaksanaan secara individu

  Berdasarkan sukatan pelajaran

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Si Luncai

  Pak Belalang


  Apakah watak yang ditunjukkan dalam cerita berikut?

  answer choices

  Lurus

  Kebodohan

  Kepintaran

  Bertanggungjawab

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Arca Avalokitesvara ditemui di Lembah Bujang. Ia merupakan pengaruh dari....

  answer choices

  Arab

  India

  China

  Acheh

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bukti pembabitan orang Melayu dalam bidang kesenian sebelum kedatangan Islam di Tanah Melayu adalah penemuan....

  answer choices

  Batu Bersurat Sungai Tersat

  Candi Angkor Wat

  Candi Lembah Bujang

  Rangka kapal di Pontian

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah motif ukiran pada seni bina setelah kedatangan Islam?

  answer choices

  Binatang

  Serangga

  Geometri

  Bunga-bungaan

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Seikat seperti sirih

  Serumpun seperti serai

  Sedencing seperti besi


  Apakah amalan tersebut?

  answer choices

  Kesetiaan

  Penyatuan

  Perpaduan

  Kepimpinan

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan seorang laksamana?

  answer choices

  Mengetuai angkatan perang

  Menjaga urusan kelautan

  Menjadi ketua pelabuhan

  Memeriksa sistem sukat

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Lada

  Buah pala

  Bunga cengkih


  Apakah sistem timbangan yang digunakan untuk barangan di atas?

  answer choices

  Kati

  Cupak

  Bahara

  Gantang

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah implikasi penggunaan mata wang dalam perdagangan?

  answer choices

  Melicinkan pentadbiran

  Mengelakkan perselisihan

  Memudahkan urusan jual beli

  Mengukuhkan kuasa pemerintah

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ducats

  Lion Dollars

  Riz Dollars


  Imperialisme manakah yang memperkenalkan mata wang tersebut?

  answer choices

  Sepanyol

  British

  Belanda

  Portugis

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah perkara berikut berlaku?


  Penggunaan mata wang

  Pengembangan bidang percukaian

  answer choices

  Desakan pedagang

  Arahan pemerintah

  Keselamatan pedagang

  Perdagangan yang pesat

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah cukai diperkenalkan terhadap kegiatan perdagangan?

  answer choices

  Menjadi sebahagian daripada pendapatan kerajaan

  Mengelakkan pedagang asing memungut keuntungan

  Menjaga kepentingan pedagang tempatan

  Mengelak terlalu ramai pedagang asing berdagang

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Riba tidak dibenarkan dala perdagangan dalam kalangan orang Islam.


  Larangan tersebut tetkandung dalam....

  answer choices

  Adat Perpatih

  Hukum Kanun Pahang

  Undang-Undang Kedah

  Undang-Undang Laut Melaka

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fungsi baitulmal adalah....

  answer choices

  Membayar zakat

  Menetapkan cukai diraja

  Menyelenggarakan harta kerajaan

  Menyelaraskan penghantaran ufti

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Baitulmal diperkenalkan semasa Kesultanan Melayu Melaka. Apakah kesan pembinaannya?

  answer choices

  Kadar cukai ditetapkan

  Harta kerajaan diuruskan

  Adat istiadat diseragamkan

  Protokol istana dilaksanakan

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah jenis pekerjaan yang dijalankan oleh golongan ceti di Melaka?

  answer choices

  Menjual rempah ratus

  Menjalankan perniagaan

  Menguruskan pendidikan

  Memberikan pinjaman kewangan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game