Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja
2 hours ago
jkozlowska
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
19 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sejm Wielki obradował w latach:

  answer choices

  1788 - 1792

  1787 - 1791

  1792 - 1796

  1778-1782

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jak nazywał się marszałek Sejmu Wielkiego przedstawiony na obrazie?

  answer choices

  Stanisław August Poniatowski

  Hugo Kołłątaj

  Ignacy Krasicki

  Stanisław Małachowski

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Co oznacza wyrażenie "sejm został skonfederowany"?

  answer choices

  czyli przyjmujący uchwałę tylko, gdy wszyscy się zgodzą

  czyli przyjmujący uchwałę wyłącznie za zgodą króla

  czyli przyjmujący uchwałę bez głosowania

  czyli przyjmujący uchwałę większością głosów

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która z reform nie została podjęta przez Sejm Wielki?

  answer choices

  powiększenie armii do 100 000 żołnierzy

  stały podatek dla duchowieństwa

  dziedziczność tronu

  zrównanie w prawach mieszczan zamieszkujących dobra królewskie ze szlachtą

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Za panowania jakiego króla trwały obrady Sejmu Wielkiego i uchwalona została Konstytucja 3 Maja?

  answer choices

  Stanisława Leszczyńskiego

  Stanisława Augusta Poniatowskiego

  Augusta III Sasa

  Stefana Batorego

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym roku uchwalono Konstytucję 3 maja?

  answer choices

  1781

  1782

  1791

  1792

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Które z ustanowień nie pojawiło się w Konstytucji 3 maja?

  answer choices

  pozostawienie liberum veto

  dziedziczność tronu

  utworzenie nowego państwa Rzeczpospolitej Polskiej

  wprowadzenie trójpodziału władzy

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kto wg Konstytucji 3 maja miał dzierżyć władzę wykonawczą?

  answer choices

  sejm oraz Straż Praw

  król oraz Straż Praw

  król i sejm

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Polska konstytucja była ... w Europie.

  answer choices

  1

  2

  3

  4

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Polska konstytucja była ... na świecie.

  answer choices

  4

  3

  2

  1

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konstytucja 3 maja została uchwalona w okolicznościach zamachu stanu. Wykorzystano fakt, że posłowie

  answer choices

  wyjechali na wakacje

  wyjechali na święta wielkanocne

  wyjechali na majówkę

  wyjechali na Boże Ciało

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym roku zawiązano konfederację targowicką?

  answer choices

  1791

  1790

  1792

  1793

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konfederacja targowicka zawiązana została

  answer choices

  przeciwko Rosji

  w obronie Konstytucji

  przeciwko królowi

  przeciwko Konstytucji

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wskaż nazwiska przywódców konfederacji targowickiej.

  answer choices

  S. Sz. Potocki, S. Rzewuski, F. K. Branicki

  H. Kołłątaj, I.Potocki, S. Małachowski

  S. Sz. Potocki, I. Potocki, S. Rzewuski

  H. Kołłątaj, F.K. Branicki, S. Małachowski

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na wezwanie konfederatów targowickich do Polski wkroczyły wojska:

  answer choices

  rosyjskie

  tureckie

  szwedzkie

  austiackie

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czego symbolem do dziś jest Targowica?

  answer choices

  zwycięstwa reform oświeceniowych

  sławy husarii polskiej

  zdrady narodowej

  zniesienia pańszczyzny

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym roku doszło do II rozbioru Polski?

  answer choices

  1790

  1793

  1783

  1792

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakie państwa brały udział w II rozbiorze Polski?

  answer choices

  Rosja i Austria

  Austria i Prusy

  Austria, Rosja i Prusy

  Rosja i Prusy

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wskaż mapę pokazującą II rozbiór Polski.

  answer choices
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game