Bab 7 Ting. 4
an hour ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah peagang Arab yang berdagang ke China telah singgah di pelabuhan di Selat Melaka?

  answer choices

  Kedudukan strategik

  Kepadatan penduduk

  Kewujudan petempatan

  Keselamatan pedagang

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hikayat ACheh

  Sejarah Kepulauan Melayu


  Apakah kandungan karya tempatan berikut?

  answer choices

  Penyebaran Islam

  Perkahwinan siasah

  Peretmbungan budaya

  Prinsip perperangan Islam

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah aspek yang ditonjolkan oleh pedagang Arab yang menarik minat penduduk tempatan mendalami Islam?

  answer choices

  Kemewahan dan kekayaan mereka

  Mudah bergaul mesra

  Mahir berbahasa Melayu

  Cara hidup dan nilai Islam yang murni

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan tentang.....

  answer choices

  Pengislaman Raja

  Perkahwinan siasah

  Peranan Syahbandar

  Penemuan batu bersurat

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Catatan China mengatakan telah wujud perkampungan Islam iaitu Ta-Shih di Sumatera Utara. Apakah implikasi daripada perkampungan tersebut?

  answer choices

  Pembinaan kerajaan Islam

  Kewujudan pusat keagamaan

  Penghijrahan mubaligh Islam

  Islam disebarkan melalui perdagangan

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  S.Q Fatimi berpendapat bahawa kedatangn Islam ke Asia Tenggara melelui perpindahan pedagang Islam yang tinggal di Canton ke Asia Tenggara. Apakah bukti yang mengukuhkan pendapat tersebut?

  answer choices

  Pengislaman Raja oleh ulama

  Perkampungan di Sumatera Utara wujud

  Pelantikan ulama sebagai penasihat

  Penemuan Batu Bersurat Terengganu

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah bukti lain yang mengatakan Islam datang dari China?

  answer choices

  Persamaan unsur seni bina

  Persamaan karya penulisan

  Persamaan kesenian muzik

  Persamaan barang dagangan

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  John Crawford

  Snouck Hurgronje


  APakah persamaan tokoh tersebut?

  answer choices

  Menulis sejarah awal negara

  Menyatakan peranan golongan hamba

  Membincangkan adat resam tempatan

  Mengemukakan teori kedatangan Islam

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Batu Nisan di perkuburan Malik Ibrahim

  Batu Nisan Malik al-Salih


  Batu nisan tersebut membuktikan Islam datang dari.....

  answer choices

  India

  China

  Tanah Arab

  Filipina

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah persamaan ketiga-tiga teori yang mengatakan Islam datang Arab, China dan India?

  answer choices

  Perkahwinan

  Perdagangan

  Pengislaman Raja

  Peranan mubaligh

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah perkara yang menunjukkan penyerapan pengaruh Islam dalam kalangan masyarakat Melayu di Asia Tenggara?

  answer choices

  Kemahiran berdagang

  Penguasaan bahasa

  Masyarakat berhemah

  Persaudaraan ummah

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah Islam tersebar ke tempat berikut?


  Siak

  Jambi

  Inderagiri

  answer choices

  Pendidikan

  Perperangan

  Perkahwinan

  Perdagangan

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengendalikan hal pedagang

  Menentukan kelicinan perdagangan


  Siapakah yang bertanggungjawab menguruskan perkara di atas?

  answer choices

  Bendahara

  Laksamana

  Syahbandar

  Temenggung

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kawasan berikut telah dikuasai oleh Tun Perak pada abad ke-15.


  Siak

  Rokan


  Apakah kesan penguasaan tersebut?

  answer choices

  Perluasan ajaran Islam

  Pengayaan kebudayaan

  Pemansuhan sistem beraja

  Penghapusan pengaruh Hindu

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerajaan manakah yang digelar Serambi Makkah?

  answer choices

  Sulu

  Acheh

  Melaka

  Mataram

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tema karya penulis berikut?


  Syeikh Nuruddin al-Raniri

  Syeikh Syamsudin al-Sumatrani

  answer choices

  Pengislaman

  Pemikiran Islam

  Perundangan Islam

  Pentadbiran kerajaan Islam

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Di Jawa, Wali Songo berdakwah telah berjaya mengislamkan rakyat tempatan dengan menyedarkan mereka dengan maksud.....

  answer choices

  Bekerja

  Beramal

  Berusaha

  Berdakwah

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah nilai Islam yang menarik orang ramai menganutinya?

  answer choices

  Keadilan

  Keamanan

  Keselamatan

  Kehidupan harmoni

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hikayat Amir Hamzah

  Hikayat Ali Hanafiah


  Apakah persamaan antara hikayat tersebut?

  answer choices

  Pengaruh Arab

  Memberi nasihat

  Gaya tulisan Hindu

  Menjadi bahan bacaan

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan penyebaran agama Islam ke Asia Tenggara?

  answer choices

  Peningkatan ilmu

  Penerokaan tanah

  Persaudaraan ummah

  Pertambahan penduduk

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan kedatangan Islam dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran?

  answer choices

  Raja dianggap sebagai dewaraja

  Pemansuhan konsep tauhid

  Pengenalan institusi kesultanan

  Pengaruh HIndu diperkukuh

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah undang-undang Islam sukar dilaksanakan sepenuhnya oleh pemimpin kerajaan Islam di Asia Tenggara?

  answer choices

  Berlaku perang saudara

  Persaingan kuasa Barat

  Terikat dengan undang-undang adat

  Tentangan daripada penduduk bukan Islam

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hykum Kanun Mahkota telah diperkenalkan di Acheh. Apakah perkara yang dicatatkan dlaam perlembagaan tersebut?

  answer choices

  Adat istiadat Acheh

  Tanggungjawab raja

  Peranan mahkamah

  Hubungan kekeluargaan

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud yang terdapat pada nama Sultan Mahmud Syah?

  answer choices

  Sultan terpuji

  Khalifah Allah

  Bayangan Allah

  Pemimpin mukmim

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang anda faham tentang undang-undang syariah?

  answer choices

  Undang-undnag adat sesebuah negara Islam

  Undang-undang diasaskan oleh raja yang beragama Islam

  Undang-undang berdasarkan al-Quran dan sunnah

  Undang-undang yang dicipta oleh pegawai agama Islam

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah merupakan ciri-ciri pengajian pondok?

  answer choices

  Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian

  Mata pelajaran yang diajar ialah Fikah, Usuluddin dan Tasauf

  Pengajian mempunyai batas waktu yang ditetapkan

  Pihak pengurusan akan menyediakan keperluan asas

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah semangat jihad disebarkan kepada rakyat tempatan di Acheh?

  answer choices

  Melalui perang

  Melalui pertubuhan

  Menerusi penulisan

  Menerusi ayat al-Quran

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bukti yang menunjukkan tulisan Jawi diiktiraf dalam pentadbiran kerajaan Islam di Asia Tenggara?

  answer choices

  Digunakan dalam penulisan karya

  Diwajibkan dalam bidang penulisan

  Dijadikan tulisan rasmi dalam pentadbiran

  Diiktiraf sebagai institusi untuk memajukan tulisan Jawi

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah amalan Islam yang menjadi budaya masyarakat tempatan?

  answer choices

  Sifat individualistik

  Masyarakat berkelas

  Konsep persaudaraan

  Sikap dan amalan bersatu

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah pengaruh Islam dalam kegiatan ekonomi?

  answer choices

  Rajin bekerja

  Berjimat cermat

  Mengutamakan riba

  Menggalakkan mengemis

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game