WASATIYAH MENJAMIN KECEMERLANGAN UMAT TING 4
2 days ago
dejarazi
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
29 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara yang berikut, yang manakah bukan pengertian wasatiyah

  answer choices

  pendekatan yang sederhana

  cemerlang dalam setiap tindakan

  pendekatan yang seimbang dan adil

  mengasihi sesama manusia kerana allah swt

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Q :

  -keadilan

  -keseimbangan

  -kesederhanaan

  -kecemerlangan


  apakah Q?

  answer choices

  prinsip wasatiyah

  prinsip khauf dan raja'

  prinsip as salafus soleh

  prinsip ketaatan kepada allah swt

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  -pembangunan yang seimbang dapat diwujudkan

  -syiar islam dapat ditegakkan

  -ekonomi masyarakat yang stabil

  -tahap pendidikan masyarakat meningkat


  pernyataan di atas merujuk kepada ___________ mengamalkan wasatiyah.

  answer choices

  adab

  faktor

  kesan

  hikmah

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat.


  pernyataan di atas merujuk kepada pengertian ___________.

  answer choices

  keadilan

  keseimbangan

  kesederhanaan

  kecemerlangan

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  pendekatan yang sederhana, seimbang, adil dan cemerlang dalam setiap tindakan merupakan pengertian bagi ____________.

  answer choices

  wasatiyah

  khauf

  raja'

  hayah

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal secara sempurna dalam semua keadaan ialah konsep wasatiyah dari segi _____________.

  answer choices

  keadilan

  keseimbangan

  kesederhanaan

  kecemerlangan

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ciri-ciri H:

  -melakukan kebaikan

  -mencegah diri daripada melakukan kezaliman dan kekejaman

  -menggunakan kekayaan di dunia untuk mendapatkan keredhaan allah swt


  H di atas merujuk kepada ciri-ciri ____________.

  answer choices

  umat sejati

  umat cemerlang

  umat mundur

  umat gagal

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  pilih pernyataan yang benar mengenai wasatiyah.

  answer choices

  seimbang serta sederhana dalam setiap tindakan

  pendekatan yang adil serta seimbang dalam sesuatu perkara

  pendekatan yang ssederhana, adil serta seimbang dalam setiap amalan harian

  pendekatan sederhana, seimbang, adil dan cemerlang dalam setiap tindakan

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal secara sempurna dalam semua keadaan.


  pernyataan di atas merujuk kepada maksud___________.

  answer choices

  keadilan

  keseimbangan

  kesederhanaan

  kecemerlangan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan aspek keadilan?

  answer choices

  memenuhi keperluan fitrah manusia

  menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya

  menjauhi perkara yang boleh merosakkan akal seperti dadah dan arak

  mematuhi arahan dan melakukan secara jujur untuk mendapat keredhaan allah swt

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  curi umat yang cemerlang ialah ___________ diri daripada melakukan kezaliman dan kekejaman.

  answer choices

  memaksa

  mencegah

  memajukan

  membiarkan

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  mengambil makanan yang baik dan seimbang adalah contoh keseimbangan dari aspek _____________.

  answer choices

  rohani

  jasmani

  akal

  intelektual

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  prinsip wasatiyah :

  -kesederhanaan

  -R

  -keadilan

  -kecemerlangan


  R di atas merujuk kepada _________________.

  answer choices

  keseimbangan

  kesamarataan

  keberatan

  ketamadunan

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  _______________ ialah melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat.

  answer choices

  kesederhanaan

  keseimbangan

  keadilan

  kecemerlangan

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  melaksanakan ibadah fardhu dan sunat dengan istiqamah adalah contoh keseimbangan diri dari aspek ____________.

  answer choices

  rohani

  jasmani

  emosi

  intelektual

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat adalah maksud ___________-.

  answer choices

  kesederhanaan

  keseimbangan

  keadilan

  kecemerlangan

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  konsep wasatiyah akan lebih mudah diamalkan dan dihayati dalam masyarakat kerana berpaksikan kesederhanaan, keseimbangan, _______________ dan kecemerlangan.

  answer choices

  kecelaruan

  keadilan

  kekejaman

  kebaikan

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  islam menuntut umatnya mengambil kira urusan dunia tanpa ________ kehidupan akhirat.

  answer choices

  mengingkari

  melupai

  menjiwai

  mengikuti

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  cara mengamalkan sifat wasatiyah ialah dengan membelanjakan harta dengan sebaik-baiknya untuk diri, keluarga dan melakukan ____________ kepada masyarakat seperti bersedekah dan berwakaf.

  answer choices

  keadilan

  kebaikan

  kesederhanan

  keseimbangan

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  wasatiyah dalam ___________ harta ialah tidak boros dan berlebih-lebihan serta bijak menggunakannya pada jalan kebaikan.

  answer choices

  menguruskan

  mengagihkan

  membiarkan

  membazirkan

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  kesan baik mengamalkan konsep wasatiyah ialah hubungan sosial dalam kalangan rakyat berada dalam keadaan baik dan __________.

  answer choices

  harmoni

  hambar

  sederhana

  toleransi

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  berikut adalah maksud wasatiyah kecuali

  answer choices

  sederhana

  seimbang

  melampau

  adil

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara yang berikut yang manakah sikap murid yang mengamalkan wastiyah?

  answer choices

  tidak tekun dalam menuntut ilmu

  melakukan aktiviti tanpa mengikut jadual yang disusun

  melakukan perkara yang tidak disukai guru

  adanya keseimbangan antara belajar, beribadat dan bermain

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara berikut yang manakah benar tentang konsep wasatiyah?

  answer choices

  konsep wasatiyah membawa keadilan kepada manusia sejagat

  konsep wasatiyah menjamin kebahagiaan di dunia semata-mata

  konsep wasatiyah melahirkan manusia yang ketinggalan dalam bidang tertentu

  konsep wasatiyah tidak menyuruh manusia maju dalam bidang ekonomi

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  berikut adalah cara mengamal sifat wasatiyah kecuali

  answer choices

  bekerja mencari rezeki yang halal

  membelanjakan harta dengan cara yang betul

  melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran

  menggunakan akal untuk melakukan kezaliman dan keganasan

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ajaran islam menuntut konsep _____________ diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak tersasar daripada landasannya yang sebenar.

  answer choices

  wasatiyah

  sedekah

  khauf

  raja'

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  konsep wasatiyah akan membawa _________ kepada umat islam kerana sesuatu perkara dilakukan secara terancang dan bersungguh-sungguh.

  answer choices

  kebaikan

  kezaliman

  kesederhanaan

  keadilan

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  _____________ sangat penting dalam sesebuah negara bagi menjamin kehidupan yang harmoni dan sejahtera dalam kalangan rakyat.

  answer choices

  keadilan

  keganasan

  kesenangan

  kesungguhan

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  keganasan dan ekstremisme sama ada oleh individu atau kumpulan adalah menyimpang daripada landasan ajaran ________________.

  answer choices

  islam

  sesat

  tauhid

  nenek moyang

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game