Bab 6 Ting. 4
an hour ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut yang manakah ciri-ciri seorang khalifah?


  I Sihat tubuh badan

  II Fikiran yang cerdas

  III Berpendidikan tinggi

  IV Berpengaruh

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah makna khalifah?

  answer choices

  Penasihat

  Pengganti

  Pemimpin

  Pendakwah

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah khalifah mengekalkan perpaduan ummah?

  answer choices

  Melalui perundangan

  Melalui musyawarah

  Melalui ketenteraan

  Melalui baiah

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cukai X dikenakan terhadap individu bukan Islam yang berlindung di negara Islam. Apakah cukai X?

  answer choices

  Usyur

  Zakat

  Jizyah

  Kharaj

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah gelaran yang diberikan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq?

  answer choices

  Zur Nurain

  Panglima Agung

  Khalifatul Mukminin

  Penyelamat Umat Islam

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Khalifah Umar al-Khattab telah membina Empangan Abu Musa dan Empangan Amirul Mukminin? Apakah tujuannya?

  answer choices

  Membekalkan air bersih

  Menangani masalah banjir

  Membekalkan sumber protien

  Menambahkan hasil pertanian

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jabatan Tentera

  Jabatan Percukaian


  Siapakah yang dilantik mengetuai jabatan tersebut?

  answer choices

  Bilal

  Amir

  Katib

  Imam

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Khalifah X


  Mengukuhkan pertahanan negara

  Meluaskan wilayah Islam


  Siapakah khalifah X?

  answer choices

  Ali bin Abu Talib

  Abu Bakar al-Siddiq

  Umar bin al-Khattab

  Uthman bin Affan

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah jaminan yang diberikan kepada golongan Zimmi?


  I Kehidupan aman

  II Keselamatan nyawa

  III Bebas daripada sistem hijabah

  IV Bebas daripada pembayaran zakat

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perang X


  Khalifah Ali bin Abu Talib telah menghentikan perperangan setelah pihak lawan mengangkat al-Quran. Apakah perang X?

  answer choices

  Prang Siffin

  Perang Badar

  Perang Khandak

  Perang Tabuk

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kaedah pelantikan pemerintah Islam yang diamalkan oleh Kerajaan Bani Umaiyah pada 661 Masihi?

  answer choices

  Sistem demokrasi

  Sistem syura

  Sistem warisan

  Sistem urus setia

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah gelaran yang digunakan oleh pemimpin kerajaan Bani Umaiyah pada tahap pertama?

  answer choices

  Amir

  Katib

  Khalifah

  Mukminin

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah pegawai berikut yang dikecualikan darilada sistem hijabah?


  I Bilal

  II Imam

  III Ulama

  IV Ketua Pos

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ibn al-Nafis telah menulis al-Shamil fis Sina'ah al-Tabibiyah. Apakah kandungan buku tersebut?

  answer choices

  Pemikiran politik

  Sistem pentadbiran

  Kaedah pembedahan

  Perkembangan bidang kimia

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kejayaan yang dicapai oleh kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang pertanian?

  answer choices

  Memperkenalkan tanaman bergilir

  Membina terusan dan tali air

  Menghasilkan biji benih berkualiti

  Mencipta teknik pembajakan tanah

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah?

  answer choices

  Penindasan golongan petani

  Pengukuhan golongan agama

  Pewujudan sistem warisan

  Penghapusan pemerintahan amir

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kegiatan Kota Baghdad semasa pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah?

  answer choices

  Perdagangan antarabangsa

  Penulisan dan penterjemahan

  Perusahaan membuat tembikar

  Perkembangan hasil kesusasteraan

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah strategi golongan penentang kerajaan Bani Umaiyah untuk mendapatkan sokongan?

  answer choices

  Menjalankan kempen atas nama Ahlul Bait

  Mengisytiharkan orang ramai tidak membayar cukai

  Menggalakkan orang ramai ingkar perintah kerajaan

  Membenarkan Bani Umaiyah memasuki wilayah mereka

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaman X di Eropah lahir setelah melihat perkembangan tamadun Islam berkembang di kota Baghdad dan Cordova. Apakah zaman X?

  answer choices

  Zaman Gelap

  Zaman Reformation

  Zaman Renaissance

  Zaman Keagungan

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerajaan Bani Abbasiyah berakhir setelah ibu kotanya diserang oleh tentera luar dari.....

  answer choices

  Rom

  Parsi

  Yunani

  Monggol

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semangat Ghazi

  Kumpulan Janissari


  Mengapakah perkara di atas sangat penting bagi kerajaan Islam?

  answer choices

  Perluasan kerajaan

  Pengawalan keselamatan

  Perkembangan perdagangan

  Pengukuhan semangat kebangsaan

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang mendorong penyebaran Islam ke kawasan Balkan?

  answer choices

  Penaklukan Constantinople

  Penghijrahan Orang Turki

  Kedatangan kumpulan sufi

  Kejatuhan Gereja Ortodoks

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah aspek dalaman dasar sosial Islam yang menarik orang Kristian di Eropah memelul Islam?

  answer choices

  Jurai keturunan

  Tradisi kesenian

  Kepentingan bersama

  Kecemerlangan individu

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah John VI Cantacuzens meminta bantuan daripada Orhan?

  answer choices

  Menuntut takhta

  Menentang Parsi

  Membekalkan makanan

  Memulihkan kuasa gereja

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah kerajaan Turki Uthmaniyah mengamalkan dasar toleransi dan diplomasi di Eropah?


  I Pemelukan agama Islam dibenarkan

  II Pengiktirafan Gereja Ortodoks

  III Gereja melindungi kepentingan masyarakat

  IV Orang Turki digalakkan berhijrah

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia?


  I Perniagaan

  II Penaklukan

  III Perperangan

  IV Penyelidikan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan golongan mudejar pada zaman Bani Umaiyah di Sepanyil?

  answer choices

  Mengutil cukai

  Mentadbir wilayah

  Menyebarkan ajaran Islam

  Menerapkan cara hidup Islam

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Golongan ini merupakan orang tempatan yang beragama Kristian tetapi mengamalkan kebudayaan Islam dan berbahasa Arab. Siapakah golongan ini?

  answer choices

  Mawali

  Mudejar

  Zimmi

  Mozarab

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  al-Farabi

  al-Mawardi

  al-Miskawayh


  Apakah sumbangan tokoh di atas?

  answer choices

  Falsafah

  Perubatan

  Matematik

  Perundangan

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tema puisi yang dihasilkan oleh Rabi'ah al-Adawiah?

  answer choices

  Ketuhanan

  Kesusilaan

  Pemgembaraan

  Perhubungan Islam

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game