Social Studies

2nd

grade

Image

Lịch sử Hồ Hoàn Kiếm

821
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Hồ Hoàn Kiếm gắn liền với sự kiện lịch sử nào?

  Đánh giặc Minh

  Đánh giặc Ngô

  Đánh giặc Mông

  Đánh giặc phương Bắc

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 5: Hồ Hoàn Kiếm có tên gọi khác là gì?

  Hồ Tây

  Hồ Gươm

  Hồ Trúc Bạch

  Hồ Tây

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ai là người nhận được thanh gươm?

  Lê Thận

  Lê Lợi

  Trần Quốc Tuấn

  Nguyễn Trãi

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?