Potreba pomirenja i opraštanja
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Što nije naziv za prvi grijeh?

  answer choices

  iskonski

  istočni

  sekundarni

  izvorni

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kako činimo grijeh?

  answer choices

  svjesno

  namjerno

  slobodno

  slučajno

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Koje od navedenih grijeha spada u 7 glavnih grijeha?

  ( više odgovora je točno)

  answer choices

  oholost

  škrtost

  ljubomora

  zavist

  ubojstvo

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kakvi postoje grijesi?

  ( više odgovora je točno)

  answer choices

  teški

  sporedni

  laki

  slobodni

  glavni

 • Question 5
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Savjest je Božji glas u nama.

  answer choices

  DA

  NE

 • Question 6
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kajanje znači da nam je žao što smo uvrijedili Boga i bližnjega.

  answer choices

  DA

  NE

 • Question 7
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kajanje može biti površno i duboko.

  answer choices

  DA

  NE

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Koji čovjek je htio vidjeti Isusa? Bio je carinik, popeo se na smokvu.

  answer choices

  Zakej

  Matej

  Farizej

  Juda

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Koje novozavjetne osobe spoznaju svoj grijeh i žele se obratiti?

  ( više odgovora je točno)

  answer choices

  Petar

  Pavao

  Juda

  Ivan apostol

  Matej carinik

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Koji je prvi i osnosvni sakrament po kojem nam se opraštaju grijesi?

  answer choices

  Ispovijed

  Krštenje

  Euharistija

  Ženidba

 • Question 11
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unutarnje obraćenje je isto što i obraćenje srca.

  answer choices

  DA

  NE

 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  U kojem sakramentu nam Bog daje mogućnost čestog pomirenja s Bogom?

  answer choices

  Bolesničko pomazanje

  Sveti red

  Krštenje

  Ispovijed

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  S kime grijeh narušava odnose?

  (više odgovora je točno)

  answer choices

  s ljudima

  s Bogom

  sa samim sobom

  sa životom

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Označi točne rečenice.

  answer choices

  Bog ljubi grešnika.

  Pomirenje s Bogom ne uključuje

  pomirenje s drugima.

  Bog jedini oprašta grijehe.

  Bog mrzi grijeh.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game