Bab 5 Ting. 4
an hour ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah pedagang luar sering mengunjungi Madinah?

  answer choices

  Keselamatan nyawa

  Kedudukan strategik

  Kepelbagaian barangan

  Kekayaan bahan mentah

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Arab

  Nasrani

  Yahudi


  Mengapakah kehidupan golongan tersebut tidak aman?

  I Penyerangan orang Parsi

  II Pengenalan sistem warisan

  III Pergeseran dalam kalangan suku Arab

  IV Penguasaan ekonomi oleh orang Yahudi

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perjanjian Aqabah Pertama


  Meninggalkan amalan jahiliah

  Beriman kepada Allah dan Rasul

  X


  Apakah X?

  answer choices

  Meletakkan senjata

  Menyebar agama Islam

  Membantu perjuangan baginda

  Menerima kepimpinan baginda

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah baginda Nabi menghantar Mus'ab bin Umair ke Madinah selepas Perjanjian Aqabah I?

  answer choices

  Menyebarkan Islam

  Menghormati pemerintah

  Menjamin kesetiaan rakyat

  Menangani ancaman musuh

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah suku yang menetap di Madinah?


  I Aus

  II Khazraj

  III Yahudi

  IV Nasrani

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah perkara yang dipersetujui oleh suku Aus dan Khazraj dalam Perjanjian Aqabah II?


  I Memeluk Islam

  II Mempertahankan Islam

  III Menghentikan perperangan

  IV Melantik pemimpin dari kalangan orang Islam

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan daripada kandungan Perjanjian Aqabah II?

  answer choices

  Penyebaran Islam tersekat

  Pengukuhan negara

  Pengamalan undang-undang adat

  Pendorong kepada penghijrahan

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah implikasi daripada bantuan dan jaminan suku Aus dan Khazraj kepada orang Islam Mekah?

  answer choices

  Memencilkan diri

  Mengeratkan persaudaraan

  Mempercepat penghijrahan

  Mengamalkan semangat kesukuan

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah makna penghijrahan dalam konteks Islam?

  answer choices

  Pelarian

  Perang menentang musuh

  Berpindah suka-suka

  Perjuangan menegakkan kebenaran

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Umar bin al-Khattab telah berhijrah secara sendirian dan terang-terangan?

  answer choices

  Sifat berani

  Menerima wahyu

  Semangat juang yang tinggi

  Mengintip kegiatan musuh

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah hijrah berlaku dari kota Mekah ke Madinah?


  I Memepertahankan Kaabah

  II Menentang amalan jahiliah

  III Memperkukuh kedudukan Islam

  IV Strategi baru menyebarkan Islam

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dab IV

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Orientalis Barat menyifatkan hijrah sebagai pelarian. Bagaimana pendapat ini dalat disangkal?


  I Jaminan keselamatan

  II Jemputan orang Madinah

  III Orang Madinah memeluk Islam

  IV Ketua Kabilah dilantik sebagai pemimpin

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sumbangan al-Arqat dalam peristiwa hijrah?

  answer choices

  Membekalkan makanan

  Menjadi jurupandu hijrah

  Menyediakan tempat tinggal

  Menjalankan kegiatan perisikan

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor utama orang Islam Mekah melakukan Hijrah ke Madinah pada tahun 622m?

  answer choices

  Menangani ancaman musuh

  Bantuan orang Arab Quraisy

  Perintah Allah menerusi wahyu

  Penentangan dari orang Yahudi

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Surah X


  Mempercepatkan penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah. Apakah surah X?

  answer choices

  Surah al-Hijr

  Surah al-Alaq

  Surah al-Anfal

  Surah al-Muddasir

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kandungan surah al-Anfal?


  I Rancangan pembunuhan baginda

  II Penghijrahan ke Madinah

  III Pemansuhan Piagam Madinah

  IV Pemulauan barangan orang Islam

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah orang Arab memerlukan Nabi Muhammad mengetuai kepimpinan mereka?

  answer choices

  Memelihara kedaulatan

  Mendamaikan masyarakat

  Menggubal perlembagaan

  Mengatur strategi perperangan

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nabi Muhammad telah menukar Yathrib kepada Madinah. Mengapakah baginda berbuat demikian?

  answer choices

  Menghapuskan sistem kabilah

  Mengelakkan serangan musuh

  Menyekat kemaraan oramg Arab Quraisy

  Menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah baginda telah mendirikan Masjid al-Nabawi di Mekah?

  answer choices

  Menjaga kesucian Islam

  Menghapuskan amalan jahiliah

  Melambangkan perpaduan kaum

  Menjadi tempat mengadakan pelbagai aktiviti

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sambutan Maal Hijrah diadakan setiap tahun di negara kita. Ia bertujuan untuk mengingati....

  answer choices

  Perjuangan umat Islam

  Turunnya wahyu pertama

  Jasa Nabi Muhammad s.a.w

  Hubungan persaudaraan Islam

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah perlembagaan Madinah sangat penting dalam sejarah Islam?

  answer choices

  Menjamin keamanan

  Memelihara kedaulatan

  Mempertahankan maruah Islam

  Menjadi asas pemerintahan Madinah

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah keistimewaan Piagam Madinah berbanding perlembagaan berikut?


  Perlembagaan Perancis

  Perlembagaan Amerika Syarikat

  answer choices

  Berpandukan wahyu Allah

  Mementingkan semua kaum

  Atas persetujuan ramai

  Mengutamakan keadilan individu

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Piagam Madinah

  Perlembagaan Perancis


  Apakah kepentingan perlembagaan tersebut sebagai perlembagaan bertulis di dunia?

  answer choices

  Memulakan sistem demokrasi

  Mengamalkan pemerintahan beraja

  Mengutamakan pemilihan ketua negara

  Asas pembentukan negara berdaulat

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tugas Nabi Muhammad s.a.w mengikut peruntukan dalam Piagam Madinah?

  answer choices

  Penasihat

  Pemimpin

  Pengutip cukai

  Pemegang amanah

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah strategi yang digunakan oleh orang Islam dalam Perang Khandak?

  answer choices

  Serangan secara gerila

  Menggali parit

  Membina tembok

  Taktik bumi hangus

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perang Badar 624M

  Perang Tabuk 630M


  Mengapakah orang Islam terlibat dalam perang tersebut?

  answer choices

  Menuntut bela

  Memusnahkan musuh

  Melalui keizinan Allah

  Melindungi kepentingan diri

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perperangan dalam Islam diharuskan bertujuan untuk....

  answer choices

  Mengukuhkan kedudukan ekonomi

  Mempertahankan maruah negara

  Mempunyai ramai tentera

  Memperluas tanah jajahan

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peristiwa yang menyebabkan orang Islam Madinah melakukan Baiah al-Ridwan?

  answer choices

  Khabar angin kematian Uthman

  Kegagalan Quraisy mematuhi perjanjian

  Tawanan perang Quraisy dibunuh

  Penangkapan Suhail bin Amru

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Orang Arab Quraisy bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun.


  Apakah kesan apabila kandungan perjanjian tersebut dicabuli?

  answer choices

  Penerusan amalan jahiliah

  Pengukuhan sistem kabilah

  Pembukaan semula kota Mekah

  Penguasaan semula ekonomi oleh orang Yahudi

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tindakan Nabi Muhammad s.a.w selepas umat Islam berjaya menguasai kota Mekah?

  answer choices

  Membunuh semua orang Arab Quraisy

  Memusnahkan semua berhala di kota Mekah

  Menemui kaum keluarganya yang masih hidup

  Melakukan tawaf mengelilingi Kaabah

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game