Bab 4 Ting. 4
an hour ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Tamadun Islam berbeza dengan pembentukan tamadun awal dunia yang lain?

  answer choices

  Terbentuk di lembah sungai

  Terletak di antra dua sungai

  Berkembang kerana banyak negara kota

  Terbentuk di kawasan yang kering kontang

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah makna perkataan jahala?

  I Tidak mengetahui

  II Tidak menerima ajaran sesat

  III Tidak menyembah berhala

  IV Tidak mempunyai ilmu pngetahuan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang menyebabkan keruntuhan Empangan Maarib di Sabak?

  answer choices

  Tidak dibaiki semula

  Berlaku gempa bumi

  Persengketaan kabilah

  Perperangan yang lama

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah keadaan yang menunjukkan seseorang lelaki itu sempurna dalam masyarakat jahiliah?

  answer choices

  Menjadi syeikh

  Pandai berjudi

  Melakukan maksiat

  Minum arak sampai mabuk

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan masyarakat Arab jahiliah mengamalkan sistem kabilah?

  answer choices

  Menjaga keamanan

  Menghalang perpaduan

  Memajukan bidang ekonomi

  Mewujudkan pelbagai agama

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimana peristiwa perperangan al-Basus boleh dielakkan?

  answer choices

  Memperkukuh ketenteraan

  Merapatkan jurang ekonomi

  Mengadakan keadilan sosial

  Meningkatkan persefahaman

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Keturunan Nabi Muhammad s.a.w bijak dalam urusan...

  I Pertanian

  II Perniagaan

  III Pentadbiran

  IV Perperangan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sifat Nabi yang diakui oleh orang Arab Quraisy semasa berdakwah di Mekah?

  answer choices

  Tabliq

  Siddiq

  Amanah

  Fatanah

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Hajar Aswad terjatuh daripada posisinya?

  answer choices

  Berlaku banjir

  Serangan musuh

  Perperangan saudara

  Kelalaian masyarakat

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nabi Muhammad menerima wahyu pertama semasa bertahannuth di Gua Hirak. Apakah kepentingan peristiwa tersebut?

  answer choices

  Penyebaran Islam

  Perkembangan kesenian Islam

  Penentangan hamba terhadap Islam

  Pemisah Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  X adalah peristiwa pemisah antara dua zaman. Apakah X?

  answer choices

  Perperangan al-Basus

  Turunnya surah al-Alaq

  Perletakan batu Hajar Aswad

  Serangan tentera bergajah Abrahah

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada tindakan Nabi Muhammad s.a.w menyelesaikan masalah perletakan batu Hajar Aswad?

  answer choices

  Jati diri

  Berhemah

  Tegas pendirian

  Keunggulan pemimpin

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Surah al-Alaq

  Melalui surah tersebut, umat Islam disuruh....

  answer choices

  Mengaji

  Membaca

  Memeluk Islam

  Menyebarkan Islam

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Surah al-Muddasir, ayat 1-7 mengisytiharkan Nabi Muhammad sebagai....

  answer choices

  Nabi

  Al-amin

  Rasulullah

  Muhammad

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah dakwah Islamiah dijalankan secara rahsia pada peringkat awal?

  answer choices

  Perintah kerabat diraja

  Penentangan orang Aus

  Pengganut Islam sedikit

  Perlindungan kepada hamba

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah persamaan tokoh berikut?


  Ali bin Abu Talib

  Zaid bin Harithah

  answer choices

  Membebaskan hamba

  Melaksanakan sistem hijabah

  Menjamin keselamatan orang Ansar

  Memeluk Islam pada peringkat awal

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sumbangan al-Arqam bin Abu Arqam dalam perkembangan penyebaran Islam?

  answer choices

  Menentang golongan murtad

  Membebaskan golongan hamba

  Membantu pemghijrahan umat Islam

  Mewakafkan rumahnya

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimana reaksi Abu Lahab terhadap kegiatan Islamiah yang dilakukan olrh Nabi Muhammad s.a.w?

  answer choices

  Menerima dengan baik

  Menentang secara keras

  Melindungi golongan hamba

  Memberi bantuan kepada Nabi

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapa Bilal bin Rabah dan Amir bin Fuhairah memeluk Islam?

  answer choices

  Mendapat kebebasan

  Menguasai pusat agama

  Menerima layanan yang sama

  Mengamalkan semangat kesukuan

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Peringkat awal, penyebaran agama Islam dilakukan secara rahsia. Mengapa baginda memilih strategi demikian?

  answer choices

  Mempertahankan Islam

  Menyatupadukan kabilah

  Membela golongan bawahan

  Mengelakkan perselisihan kaum

 • Question 21
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Prinsip Islam sangat bertentangan dengan....

  answer choices

  Sikap tabliq

  Sifat mahmudah

  Konsep assabiah

  Percaya kepada berhala

 • Question 22
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan penentangan orang Arab Quraisy terhadap baginda?

  answer choices

  Menyekat pemyebaran Islam

  Mengadakan perjanjian damai

  Baginda berhijrah ke Habsyah

  Keluarga baginda dipulau

 • Question 23
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Baginda ditawarkan kedudukan, wanita cantik dan harta benda oleh orang Arab Quraisy dengan tujuan supaya....

  answer choices

  Baginda bertambah kaya

  Baginda meninggalkan dakwah Islamiah

  Baginda melupakan Kota Mekah

  Baginda memajukan oerniagaan baginda

 • Question 24
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kebanyakan pengusaha patung dan pengukir patung juga menentang Nabi Muhammad. Mengapa?

  answer choices

  Persaingan daripada kafilah

  Pengukuhan kedudukan ketua kabilah

  Penghapusan kegiatan ekonomi sara diri

  Islam melarang penyembahan berhala

 • Question 25
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sumbangan Khadijah binti Khuwailid dalam perjuangan menyebarkan Islam?

  answer choices

  Menyerahkan harta

  Melindungi hamba abdi

  Bekerjasama dengan ketua kabilah

  Berkahwin dengan Nabi Muhammad

 • Question 26
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah orang Islam Mekah berhijrah ke Habsyah yang merupakan peristiwa hijrah pertama mereka?

  answer choices

  Menyebarkan Islam

  Menghentikan perang

  Mendapatkan perlindungan

  Menerima jemputan masyarakat Habsyah

 • Question 27
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Nabi Muhammad bersama orang Islam Mekah turut berhijrah ke Madinah?

  answer choices

  Mengelakkan perang saudara

  Melindungi orang Arab Quraisy

  Menghormati arahan ketua kabilah

  Jemputan masyarakat Islam Madinah

 • Question 28
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritah merancang ke Taif. Apakah tujuan rancangan tersebut?

  answer choices

  Mengatasai kebangkitan orang Arab Quraisy

  Mengurangkan tekanan

  Menjalankan perniagaan

  Meneruskan kegiatan dakwah Islamian

 • Question 29
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perperangan al-Basus memakan masa selama 40 tahun. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang masyarakat Arab Jahiliah?

  answer choices

  Suka berperang

  Menuntut keadilan

  Mempunyai kekayaan

  Berbangga dengan kemenangan

 • Question 30
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut yang manakah bukan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah?

  answer choices

  Samawi

  Animisme

  Wathani

  Islam

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game