History

Image

Perjanjian Diplomasi

35
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt
  Image

  Peta tersebut adalah Peta wilayah Indonesia pada saat perjanjian ....

  Inter Indonesia

  Roem Royen

  KMB

  Linggarjati

  Renville

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt
  Image

  Peta tersebut menunjukan hasil perundingan ....

  Linggarjati

  Renville

  Roem–Royen

  Versailles

  Meja Bundar

 • 3. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Delegasi Indonesia pada perundingan Linggarjati dipimpin oleh …

  Amir Syarifuddin Harahap

  Sutan Syahrir

  Mr. Syafruddin Prawiranegara

  Abdul Kadir Widjojoatmodjo

  Soekarno

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes