Education

Kinh tế vĩ mô (chương 1-2)

343
plays

11 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Chỉ tiêu nào sau đây được tính vào GDP của Việt Nam?

  Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đầu tư trồng cây cao su tại Lào

  Chính phủ chi tiền cứu trợ thiên tai.

  Coca-Cola xây dựng nhà máy tại Bình Dương.

  Công ty EuroAuto ở Việt Nam nhập khẩu xe BMW có giá trị 100.000USD

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  1.GDP là chỉ tiêu sản lượng quốc gia được tính theo?

  Quan điểm lãnh thổ

  Sản phẩm cuối cùng được tạo ra trong năm

  Giá trị gia tăng của tất cả các ngành sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong và ngoài nước trong năm

  a và b đúng

 • 3. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  2. Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau ở:

  Mục đích sử dụng.

  Là nguyên liệu và không phải là nguyên liệu

  Thời gian tiêu thụ

  Các câu trên đều sai

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes