World Languages

5th

grade

Image

ĐỘNG TỪ - TÍNH TỪ

1.9K
plays

16 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Chỉ ra động từ trong câu thành ngữ: Đi ngược về xuôi.

  Đi, về

  Ngược, về

  Về, xuôi

  Xuôi, ngược

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu văn dưới đây có bao nhiêu động từ: Gió rừng thổi vi vu làm cho các cành cây đu đưa một cách nhẹ nhàng, yểu điệu.

  3 động từ

  4 động từ

  5 động từ

  6 động từ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Dòng nào dưới đây chỉ gồm các động từ?

  cho, biếu, tặng, sách, mượn, lấy

  ngồi, nằm, đi, đứng, chạy, nhanh

  ngủ, thức, khóc, cười, hát, chạy

  hiểu, phấn khởi, lo lắng, hồi hộp, nhỏ nhắn, sợ hãi

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?