Esu kviečiamas kurti Karalystę
20 hours ago
rmarcinkev_62888
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
18 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Į ką panašį Dievo karalystė?

  answer choices

  į kriauklę

  į garstyčios grūdą

  į padangių sparnuotį

  į sėjėją

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kuris iš grūdų Artimuosiuose Rytuose laikomas mažiausiu?

  answer choices

  aguonos sėklos

  kviečių grūdai

  garstyčios

  petražolės

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kokio dydžio yra garstyčių grūdelis?

  answer choices

  2 mm

  1,5 mm

  3 mm

  1 mm

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kokio aukščio gali išaugti garstyčių krūmas?

  answer choices

  0,5 m

  3 m

  iki 8 m

  5 m

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kokiu būdu Jėzus pradėjo kurti Dievo Karalystę žemėje?

  answer choices

  pasninkaudamas

  aukodamas Šv. Mišias

  skelbdamas Evangeliją

  vaikščiodamas vandens paviršiumi

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kas skelbė Gerąją Naujieną kitoms tautoms po Jėzaus prisikėlimo?

  answer choices

  vienuoliai

  kunigai

  vyskupai

  apaštalai

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Užbaik sakinį: "Dangaus karalystė prasideda mano ..."

  answer choices

  mintyse

  darbuose

  širdyje

  sieloje

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Užbaik sakinį: "Dievas trokšta, kad visi žmonės ..." (1 Tm 2,4)

  answer choices

  būtų išganyt

  būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą

  pasiektų tiesos pažinimą

  garbintų Jį

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Užbaik sakinį: "Dievo Karalystė prasideda žmonėse, kurie ..." (YC p. 89)

  answer choices

  yra šventi

  visada yra teisūs

  leidžiasi Dievo meilei perkeisti juos

  yra danguje

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ką Dievas ypatingai kviečia į Dievo karalystę?

  answer choices

  gražius ir turtingus

  išmintingus ir išsilavinusius

  idealius ir protingus

  vargšus ir kenčiančius

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Esame įpareigoti padėti vargstantiems, nes ...

  answer choices

  Dievas myli kiekvieną

  Dievas myli mus ir nori, kad mes Jo meilę pasidalintume su kitais

  mums geriau sekasi

  tai yra mūsų pareiga

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dievo karalystė auga mumyse, kai ...

  answer choices

  skaitome Šventąjį Raštą

  dalyvaujame Eucharistijoje

  darome gerus darbus neatlygintinai

  guodžiame vargstančius

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dievas mumyse karaliauja, kai...

  answer choices

  sekame Jėzų

  einame į Mišias

  esami geri kitiems

  meldžiamės vakarais

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Darydami gerus dalykus, sėjame ...

  answer choices

  gėrį

  tikėjimo grūdelį

  gerumo grūdelį

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dievo Karalystė yra ten, kur yra

  answer choices

  grožis

  tiesa ir meilė

  malda

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kuo daugiau gėrio yra mumyse, tuo...

  answer choices

  esame puikesni

  daugiau turime draugų

  geresnis yra pasaulis

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kuo daugiau kalbėsime apie Kristaus meilę, tuo...

  answer choices

  daugiau bus katalikų

  greičiau pasieksime dangų

  daugiau žmonių galės būti arčiau Jo

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dievo Karalystė auga ir perkeičia pasaulį dėka ...

  answer choices

  mūsų pastangų

  atsitiktinumo

  Dievo galybės

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game