World Languages

5th

grade

Image

DANH TỪ

1.9K
plays

18 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Có bao nhiêu danh từ trong hai câu thơ dưới đây:

  Dù giáp mặt cùng biển rộng

  Cửa sông chẳng dứt cội nguồn

  (Theo Quang Huy)

  2 danh từ

  4 danh từ

  6 danh từ

  8 danh từ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Có bao nhiêu danh từ trong dãy từ sau: Sách vở, nỗi nhớ, kiên nhẫn, kỉ niệm, yêu mến, tấm lòng, buồn, cảm xúc, cái đẹp, cuộc vui, cơn giận dữ.

  5 danh từ

  6 danh từ

  7 danh từ

  8 danh từ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3. Dòng nào dưới đây không có danh từ chung?

  Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên, quận

  Hà Nội, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Sầm Sơn

  Ba Vì, núi, Nghĩa Lĩnh, Tam Đảo

  công viên, Pháp, Lý Thái Tổ, Hồ Gươm

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?