Business

9th -

11th

Image

Ulangkaji Bab 3 : Dokumen Perniagaan sebagai Sumber Maklumat

1.1K

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
   Butiran nota kredit asal yang diterima oleh pembeli perlu direkodkan di mana?
  jurnal penerimaan
  jurnal pembayaran
  jurnal pulangan belian
  jurnal pulangan jualan
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Apakah dokumen yang berfungsi sebagai satu peringatan kepada pembeli untuk menjelaskan hutangnya?
  memo
  penyata akaun
  invois
  baucer pembayaran
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
   Antara dokumen yang berikut, yang manakah tidak boleh dijadikan sumber untuk perekodan?
  memo
  invois
  nota debit
  sebut harga
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags