Rekabentuk dan Teknologi
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.
  1. Antara elemen penting yang perlu ada dalam menghasilkan lakaran perspektif ialah garis bumi (GB).

  Apakah fungsi garis tersebut?

  answer choices

  A Dijadikan tapak objek

  B Menentukan titik lenyap

  C Menghasilkan garisan perspektif

  D Menunjukkan arah penglihatan mata

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kelebihan penggunaan sistem fertigasi berbanding sistem konvensional?

  answer choices

  A.Kos operasi adalah rendah

  B.Sesuai untuk semua jenis tanaman

  C.Tidak memerlukan tanah yang rata

  D Pelbagai sumber air boleh digunakan.

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan reka bentuk terhadap masyarakat? Tandakan pada 2 jawapan betul

  answer choices

  I Melahirkan nilai-nilai estetika

  II Melindungi hak cipta rakyat

  III Mengurangkan kos sara hidup

  IV Melindungi dan memelihara etika sosial

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang rnanakah merupakan ciri-ciri projek brief?

  answer choices

  I Gambaran keseluruhan projek

  II Aplikasi teknologi yang digunakan

  III Penghasilan mock-u p atau model

  IV Kekuatan dan kelemahan reka bentuk produk

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah sesuai bagi Liyana Afiqah? Liyana Afiqah mempunyai bentuk badan tubular

  answer choices

  A. memilih skirt yang kembang atau seluar berkaki lebar

  B. memilih corak yang bergaris menegak

  C. memilih corak yang kecil

  D. memilih pelapik bahu yang kecil

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah definisi bagi masalah inventif?

  answer choices

  A. Masalah vang timbul kesan daripada invensi manusia

  B. Masalah vang dapat diselesaikan tanpa

  mempunvai kesan sampingan

  C. Masalah yang mendorong kepada penambahbaikan terhadap sesuatu produk

  D. Masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tujuan model statik dihasilkan?

  answer choices

  A. Menguji kekuatan cantuman produk

  B. Melihat rupa bentuk sebenar sesuatu produk

  C. Menilai kefungsian beberapa bahagian pada produk

  D. Menentukan kesesuaian jenis bahan yang digunakan

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, sumber yang manakah tergolong dalam sumber yang tidak boleh diperbaharui? Tandakan pada 2 jawapan yang betul.

  answer choices

  I Ombak

  II Petroleum

  III Tenaga nuklear

  IV Matahari

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hitungkan nilai kuasa bagi sebuah litar sekiranya nilai arus ialah 2.5 A dan nilai rintangan ialah 4 ohm.

  answer choices

  A 4W

  B. 10W

  C. 25W

  D 40W

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut merujuk kepada bahagian yang terdapat dalam mikropengawal

  answer choices

  A Port Input/Output

  B ROM (Read Only Memory)

  C RAM (Random Access Memory)

  D Unit Pemprosesan Pusat (CPU)

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Reka bentuk sistem akuaponik jenis Ebb & Flow berfungsi dengan menggunakan alat yang dipanggil loceng sifon.

  Bagaimanakah alat ini berfungsi?

  answer choices

  A. Air akan melimpah keluar sekiranya terlalu kotor

  B. Air akan mengalir keluar dari media penanaman apabila sudah penuh

  C. Air akan berhenti mengalir apabila sudah memenuhi media penanaman

  D. Air akan disaring terlebih dahulu sebelum dialirkan ke media penanaman

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah 2 menunjukkan contoh reka bentuk makanan.

  answer choices

  A Keringkasan

  B Pengulangan

  C Kepelbagaian

  D Keseimbangan

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, pernyataan manakah berkaitan dengan fungsi sistem elektronik dalam produk mekatronik bagi sebuah kereta kawalan jauh?

  answer choices

  A. Membekalkan sumber tenaga elektrik

  B. Mengurangkan atau meningkatkan halaju

  C. Mengawal halaju dan arah putaran motor AT

  D. Menerima dan menukarkan isyarat input kepada isyarat elektrik

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah merupakan faktor pemilihan media pengiklanan?

  answer choices

  I. Luas pasaran

  II. Reka bentuk pengiklanan

  III. Nilai produk

  IV. Jenis dan sifat produk

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game