QUIZ
"Pan Tadeusz"
a year ago by
12 questions
Q.

Zaznacz wszystkich przedstawicieli rodu Horeszków.

answer choices

Stolnik

Ewa

Hrabia

Gerwazy

Q.

Kim był woźny?

answer choices

Urzędnik sądowy, doradca sędziego ziemskiego.

Członek zakonu żebrzącego; osoba kwestująca, czyli zbierająca datki.

Dawna nazwa notariusza.

Urzędnik sądowy, którego zadaniem było dostarczanie korespondencji sądowej.

Q.

Do kogo odnosiło się określenie kwestarz?

answer choices

do Tadeusza

do księdza Robaka

do Protazego

do Jankiela

Q.

Do której warstwy szlacheckiej zaliczali się Dobrzyńscy?

answer choices

Magnateria

Średniozamożna szlachta

Zubożała szlachta

Gołota

Q.

Zaznacz postać, która nie znajdowała się na żadnym z obrazów wiszących w dworku Soplicy?

answer choices

Tadeusz Kościuszko

Tadeusz Rejtan

Jakub Jasiński

Jan Henryk Dąbrowski

Tadeusz Korsak

Q.

Jaką wartość symbolizuje postać Tadeusza Rejtana?

answer choices

waleczność

poświęcenie dla ojczyzny

dumę narodową

pobożność

Q.

W której księdze Pana Tadeusza opisany został koncert Jankiela?

answer choices

pierwszej

czwartej

ósmej

dwunastej

Q.

Na jakim instrumencie grał Jankiel?

answer choices

na cymbałach

na dudach

na fortepianie

na lirze

Q.

Od jakiej melodii rozpoczyna się koncert Jankiela?

answer choices

od Mazurka Dąbrowskiego

od Etiudy Rewolucyjnej

od Poloneza Trzeciego Maja

od Roty

Q.

Co symbolizowały fałszywe akordy celowo wygrywane przez Jankiela?

answer choices

rzeź Pragi

III rozbiór Polski

epokę napoleońską

konfederację Targowicką

Q.

Co oznacza wyrażenie krewny po kądzieli?

answer choices

daleki krewny

krewny ze strony ojca

krewny ze strony matki

bliski krewny

Q.

Które cechy charakteryzują polską szlachtę? (zaznacz wszystkie)

answer choices

porywczość

kłótliwość

patriotyzm

odwaga

obojętność

Quizzes you may like
17 Qs
Czas Present Perfect
2.3k plays
20 Qs
Shops
2.3k plays
20 Qs
Memory Master from Family to School Subjects
992 plays
10 Qs
Halloween
15.3k plays
8 Qs
Food
9.4k plays
10 Qs
Tiny and Leo
737 plays
13 Qs
Present Continuous
569 plays
16 Qs
Activities
781 plays
Why show ads?
Report Ad