Bab 3 Ting. 4
an hour ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah bukti kewujudan hubungan perdagangan antara kawasan petempatan awal di Asia Tenggara?

  answer choices

  Tembikar

  Manik hiasan

  Seni Arca Amaravati

  Gendang gangsa Dongsong

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manik dtemui di Kuala Selinsing, Perak membuktikan kerajaan kawasan tersebut pernah mengadakan hubungan perdagangan dengan....

  answer choices

  Rom

  Parsi

  China

  Yunani

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perahu

  Kapal Layar


  Mengapakah kemudahan tersebut sangat penting bagi kerajaan maritim?

  answer choices

  Pengangkutan penduduk

  Kemakmuran pelabuhan

  Kemajuan kemahiran penduduk

  Perkembangan perdagangan maritim

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan di kerajaan berikut?


  Kemboja (Angkor)

  Thailand (Sukhotai)


  I Pertanian

  II Penternakan

  III Perdagangan

  IV Perusahaan kelautan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Srivijaya

  Kedah Tua


  Apakah asas kegiatan ekonomi kerajan di atas?

  answer choices

  Pertanian

  Penternakan

  Perdagangan

  Perlombongan

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerajaan X telah berubah daripada Kerajaan Agraria menjadi Kerajaan Maritim. Apakah kerajaan X?

  answer choices

  Funan

  Angkor

  Taruma

  Dvaravati

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor sebuah kerajaan yang maju?

  answer choices

  Kesetiaaan penduduk

  Kedudukan strategik

  Kekuatan ketenteraan

  Keselamatan kerajaan

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sebab perkembangan pertanian di kerajaan berikut?


  Funan

  Angkor


  I Kemudahan sumber air

  II Pembinaan sistem pengairan

  III Pelabuhan yang mendalam

  IV Kedudukan di laluan perdagangan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  iII dan IV

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Raja Indravarman I membina baray di Angkor. Apakah kesan tindakan beliau?

  answer choices

  Meningkatkan hasil padi

  Menggiatkan perdagangan

  Mencantikkan kawasan istana

  Melindungi kepentingan pembesar

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kepentingan Tasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor?


  I Membekalkan sumber air

  II Membekalkan sumber protien

  III Menyediakan tempat rekreasi

  IV Mewujudkan jalan perhubungan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerajaan Angkor berkembang kerana lokasinya yang berhampiran dengan Tasik Tonle Sap. Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan kedudukan tersebut?

  answer choices

  Tabah

  Bersyukur

  Berusaha

  Berinovatif

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah Tasik Tonle Sap membantu meningkatkan penanaman padi?


  I Kesuburan tanah

  II Kesesuaian iklim

  III Kepadatan penduduk

  IV Kepelbagaian hasil produk

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pelabuhan X


  Menjadi kawasan pengeluar bijih logam

  Memainkan peranan sebagai tempat berdagang

  Terus berkembang


  Apakah jenis pelabuhan X?

  answer choices

  Pelabuhan bebas

  Pelabuhan kerajaan

  Pelabuhan entrepot

  Pelabuhan pembekal

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapa kerajaan Srivijaya mampu menjadi sebuah kerajaan maritim yang maju di Asia Tenggara?

  answer choices

  Mempunyai banyak hasil hutan

  Mempunyai hasil pertanian

  Mahir membuat kapal

  Sistem cukai yang sistematik

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Petempatan awal berkembang menjadi pelabuhan pembekal. Mengapakah hal ini berlaku?

  answer choices

  Perintah raja

  Desakan pedagang

  Pengeluaran berlebihan

  Kecekapan pemerintah

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Golongan Ksyatria merupakan golongan.....

  answer choices

  Raja

  Tentera

  Pendeta

  Pembesar

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ksyatria - X - Vaisya


  Apakah X?

  answer choices

  Kedaulatan raja

  Konsep orde kosmos

  Kedatangan pengaruh agama

  Konsep saling berhantung

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dewa Raja

  Orde Kosmos


  Mengapa konsep diatas penting bagi kerajaan awal di Asia Tenggara?

  answer choices

  Menghargai warisan kerajaan

  Membuktikan pengaruh agama

  Memastikan kestabilan pentadbiran

  Memperkukuh kedaulatan pemerintah

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sebab Raja Suryavarman II membina Angkor Wat?

  answer choices

  Menjadi raja terulung

  Membuktikan kesaktian

  Menunjukkan kehebatan rakyat

  Melambangkan keindahan kerajaan

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan golongan Brahmin dakam sistem pemerintahan kerajaan awal Asia Tenggara?

  answer choices

  Menjaga keamanan

  Menyimlan rekod urus niaga

  Mengetuai upacara keagamaan

  Menguruskan sistem pendidikan

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Terdapat empat kumpulan anak raja dalam kerajaan Srivijaya. Yang manakah tidak boleh menggantikan raja?

  answer choices

  Yuvaraja

  Raja Putra

  Raja Kumara

  Pratiyuvaraja

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Raja Putra tidak boleh menggantikan Raja?

  answer choices

  Merupakan anak gundik

  Mendapat asuhan agama

  Menerima pengaruh luar

  Mempunyai perwatakan yang lemah

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Golongan datu akan meminum air yang disiram pada batu bersurat.

  Apakah tujuan upacara tersebut?

  answer choices

  Menguji kekuatan pembesar

  Menghapuskan dosa-dosa pembesar

  Menanam nilai taat setia pembesar kepada raja

  Menanam nilai bertanggungjawab pembesar

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Candi Dieng

  Candi Prambanan


  Apakah fungsi candi tersebut?

  answer choices

  Pusat pelancongan

  Pusat perdagangan

  Tempat menyimpan patung dewa

  Tempat menyimpan khazanah negara

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Candi yang manakah melambangkan orde kosmos?


  I Candi Dieng

  II Candi Prambhanan

  III Candi Borobodur

  IV Candi Angkor Wat

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah pemerintah kerajaan Angkor membina Candi Angkor Wat?

  answer choices

  Memperkukuh pertahanan

  Mengembangkan agama Hindu

  Menghalang tiupan angin monsun

  Menjadi lambang penguasaan alam semesta

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dua bahagian utama candi agama Hindu ialah Vimana dan Mandapa.


  Vimana merupakan tempat....

  answer choices

  Letak arca keagamaan

  Istiadat pertabalan raja

  Pengganut membayar nazar

  Pertapaan golongan Brahmin

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kepentingan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara?

  answer choices

  Meningkatkan tahap intelek

  Mengukuhkan kedudukan raja

  Menjadi bahasa perhubungan

  Mengembangkan perdagangan

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bahasa Sanskrit

  Hikayat Sang Samba

  Prosa Nagarakertagama


  Apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang senarai diatas?

  answer choices

  Keunggulan sesebuah kerajaan

  Kewibawaan pemimpin

  Kemajuan sistem pendidikan

  Kedatangan agama Hindu-Buddha

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah implikasi daripada penghasilan kesusasteraan berikut?


  Nagarakertagama

  Hikayat Pandawa Lima

  answer choices

  Pengaruh India

  Kedatangan pendeta

  Kesucian pemerintah

  Perundangan yang ketat

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game