F5 PAI BAB 10 AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kumpulan yang berpegang teguh dengan al Quran , sunnah Rasulullah saw dan perkara yang dibawa oleh para sahabat baginda serta menentang perkara perkara bid'ah. Dinamakan juga sebagai kumpulan salafus soleh/ ahlu jamaah/ ahlul hadis/ ahlu sunnah. Siapakah kumpulan ini?

  answer choices

  Khawarij

  Syiah

  Ahlu Sunnah wal Jamaah

  Ajaran sesat Taslim

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pegangan Khawarij:

  1- P

  2- Menerima al Quran sahaja sebagai hukum

  3- Mengkafirkan serta menghalalkan darah semua umat Islam yang berbeza iktikad dengan mereka.


  P ialah:

  answer choices

  Beriktikad bahawa alam ini bersifat kekal

  Pelaku dosa besar berada antara keimanan dan kekufuran

  Perbuatan manusia adalah dilakukan oleh manusia bukannya Allah swt

  Pelaku dosa besar adalah kafir

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang berikut menerangkan tentang ciri ciri fasik kecuali

  answer choices

  Sering mencuri

  Minum arak dan menagih dadah

  menyekutukan Allah swt dengan sesuatu

  Selalu meninggalkan solat dengan sengaja

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mereka tidak menghukum kecuali terdapat bukti yang sahih.

  Pernyataan di atas merujuk kepada:

  answer choices

  Syiah Zaidiyah

  Syiah Imamiyah

  Ahli Sunnah wal Jamaah

  Khawarij

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah prinsip prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah kecuali

  answer choices

  Berpegang dengan prinsip prinsip salafus soleh

  mereka tidak mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka

  mereka tidak menghukum kecuali terdapat bukti sahih

  Beriktikad kedudukan pelaku dosa besar berada di antara keimanan dan kekufuran

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pandangan ahlu sunnah wal jamaah terhadap isu isu berikut adalah:

  answer choices

  Alquran bukan makhluk. Ia kalam Allah bersifat qadim

  Kalam Allah iaitu al Quran bersifat jadid (Baharu)

  Orang Mukmin boleh melihat Allah di syurga kelak

  Qada' dan qadar terjadi dengan kebijaksanaan Allah mengikut ketentuanNya.

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah senarai ajaran sesat kecuali:

  answer choices

  Ajaran Taslim

  Ahlu Sunnah wal Jamaah

  Ajaran Wehdatul Wujud

  Ajaran Hasan Anak Rimau

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kepentingan berpegang dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah?

  answer choices

  Asas kepada penerimaan sesuatu amalan

  Dapat membersihkan akidah daripada sebarang kekeliruan dan kesesatan

  Hidup diredhai Allah

  Mendapat kehormatan dan pujian disisi manusia

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Iman seseorang boleh bertambah dan berkurang adalah pendapat:

  answer choices

  Syiah Zaidiyah

  Ahlu Sunnah wal Jamaah

  Khawarij

  Syiah Imamiah

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ahlu sunnah wal jamaah digunakan selepas berlaku fitnah dan perpecahan dalam masyarakat Islam. Ini bertujuan untuk:

  answer choices

  Menjadi jenama yang dipercayai masyarakat

  Membezakan daripada golongan serpihan yang telah lahir seperti Syiah, Khawarij dan Muktazilah

  Menarik lebih ramai pengikut lain

  Menakut nakutkan mazhab lain

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah tokoh yang dicita citakan oleh kumpulan Syiah sebagai khalifah yang layak selepas Rasulullah saw?

  answer choices

  Saidina Umar al Khattab r.a

  Saidina Abu Bakar as Siddiq r.a

  Saidina Ali r.a

  Saidina Uthman bin Affan r.a

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berapa kelompokkah kumpulan Syiah berpecah?

  answer choices

  3 puak

  10 puak

  30 puak

  22 puak

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  -Beriktikad bahawa jawatan Imam adalah anugerah Allah seperti Kenabian

  -Menolak semua hadis bukan riwayat ahlul bait

  -Mengharuskan perkahwinan mut'ah (kontrak)

  -Beramal dengan taqiyyah

  Siapakah mereka?

  answer choices

  Syiah Zaidiah

  Syiah Imamiah

  Syiah Batiniyyah

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pegangan Syiah Zaidiyah adalah seperti berikut KECUALI

  answer choices

  Menolak kemaksuman para Imam kecuali Ali, Fatimah, al Hassan dan al Hussin.

  Kedudukan pelaku dosa besar berada di antara keimanan dan kekufuran

  Perbuatan manusia adalah dilakukan oleh manusia bukan Allah

  Menerima Taqiyyah

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah mereka?

  -Menganggap alQuran mempunyai makna zahir dan batin

  -Syiah paling sesat dan radikal

  -Saidina Ali dan Imam imam lain dianggap tuhan

  -Menghalalkan kemungkaran seperti arak

  answer choices

  Syiah Imamiyyah

  Syiah Zaidiyah

  Syiah Batiniyyah

  Khawarij

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Khawarij ialah penyokong Saidina Ali yang tidak menerima Majlis Tahkim serta menentang Muawwiyah. Mereka berpegang bahawa:

  answer choices

  Pelaku dosa besar adalah kafir

  Mengkafirkan umat Islam lain yang berbeza aliran

  Menerima sumber hadis sahaja

  Hanya menerima sumber al Quran sahaja

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut cara memelihara akidah kecuali

  answer choices

  Menjauhkan diri daripada pengamal ajaran sesat

  Belajar daripada guru yang diiktiraf keilmuan akidahnya

  Belajar ilmu aneh dengan orang tidak dikenali

  Mempelajari asas akidah berdasarkan kitab ahlu sunnah wal jamaah yang muktabar

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud Fasik?

  answer choices

  Orang yang keluar agama Islam dengan perkataan, perbuatan atau iktikad

  Orang yang tidak beragama (Atheis)

  Orang yang tidak taat kepada Allah dan RasulNya dengan melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil

  Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mulhid juga dikenali sebagai

  answer choices

  Atheis

  Kafir

  Munafiq

  Musyrik

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ahlul Bait adalah kaum keluarga:

  answer choices

  Saidina Umar al Khattab

  Saidina Uthman

  Saidina Abu Bakar as Siddiq

  Rasulullah saw

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game