Computers

9th

Image

Համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ

128

14 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Windows օպերացիոն համակարգի բաղադրիչ հանդիսացող բրաուզեր չէ.

  Google Chrome-ը

  Opera-ն

  Microsoft Word-ը

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Իրար հետ հիպերհղումներով փողկապակցված WEB -էջերի միասնությունը կոչվում է.

  Կայք (site)

  Համացանց

  File- էջեր

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Օբյեկտը ջնջելիս օպերացիոն համակարգը պահանջում է.

  հրաժարվել տրված հրամանից

  նորից կրկնել տրված հրամանը

  հաստատել տրված հրամանը

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags