Bab 1 Ting. 4
40 minutes ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
25 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gordon Chile


  Apakah pengertian tamadun menurut tokoh di atas?

  answer choices

  Pembangunan lahiriah

  Pembangunan rohaniah

  Pencapaian tahap tatasusila yang tinggi

  Kemajuan negara

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah definisi tamadun menurut pandangan Ibn Khaldun dalam karya Muqqadimah?

  answer choices

  Ketinggian moral

  Pembangunan lahiriah semata-mata

  Tatasusila yang luhur

  Pembangunan bandar

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah bukan ciri-ciri tamadun.

  answer choices

  Petempatan kekal

  Sistem Pemerintahan

  Bahasa dan tulisan

  Kemajuan bandar

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pasangan manakah yang salah.

  answer choices

  Mesopotamia - Sg. Tigris-Eupharates

  Mesir - Sg. Nil

  Hwang Ho - Sungai Merah

  Indus - Sg. Indus

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah kebanyak tamadun awal bermula di lembah sungai?

  answer choices

  Tanah yang subur

  Pemandangan yang cantik

  Kawasan perdagangan

  Mudah mencari rezeki

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mesopotamia - Raja adalah wakil Tuhan

  Mesir - Firaun adalah jelmaan Tuhan


  Apakah rumusan yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan tersebut?

  answer choices

  Raja memiliki kuasa mutlak

  Raja sangat kuat

  Raja tidak boleh terdiri dari orang biasa

  Raja penentu kemajuan

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah tamadun Mesopotamia mengalami kejatuhan?

  answer choices

  Banjir besar

  Penguasaan Parsi

  Tidak maju

  Kematian pemimoin berwibawa

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Setiap negara kota di Mesopotamia mempunyai pintu gerbang. Mengapa?

  answer choices

  Sebagai lambang kekayaan

  Sebagai lambang kemahiran

  Sebagai lambang kreativiti

  Sebagai lambang ketinggian seni

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan fungsi zigurat kecuali.....

  answer choices

  Pusat ibadat

  Pusat keagamaan

  Pusat perdagangan

  Pusat pelancongan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah menerangkan prinsip kod undang-undang Hamurabi?

  answer choices

  Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan

  Berteraskan hukuman yang adil

  Berteraskan ajaran agama

  Berteraskan konsep sama rata

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah antara berikut bukan tulisan awal tamadun awal dunia?

  answer choices

  Sanskrit

  Cuneiform

  Piktograf

  Ideogram

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Firaun Hatsepsut menunjukkan Tamadun Mesir mengiktiraf golongan wanita. Apakah sumbangan beliau?

  answer choices

  Membina kalendar solah

  Menukar padang pasir menjadi tanah pertanian

  Membina parit

  Membina bandar terancang

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tamadun Mesir menemukan cara untuk memumiakan mayat. Mengapa hal ini berlaku?

  answer choices

  Supaya mayat tahan lama

  Percaya kehidupan selepas mati

  Supaya mayat dapat dilihat lebih lama

  Sebagai adat lama mereka

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tulisan ini merupakan kombinasi gambar dan simbol berdasarkan bunyi. Tulisan tersebut ialah.....

  answer choices

  Cuneiform

  Ideogram

  Hieroglif

  Piktograf

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tamadun Mesir

  Tamadun Hwang Ho


  Apakah persamaan kedua-dua tamadun di atas?

  answer choices

  Penciptaan kalendar

  Memuiakan mayat

  Membina sistem perparitan

  Terdapat negara kota

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Tamadun Indus mampu membina bandar terancang?

  answer choices

  Kemajuan sains dan teknologi

  Mempunyai ramai jurutera

  Kemasukan pengaruh luar

  Mudah untuk mendirikan bandar

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mohenjo-Daro

  Harappa


  Apakah keistimewaan bandar tersebut?

  answer choices

  Kawasan yang luas

  Tanah yang subur

  Kemajuan perdagangan

  Pembinaan secara terancang

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cap Mohor


  Apakah kesimpulan yang anda peroleh daripada pernyataan tersebut?

  answer choices

  Masyarakat Indus pandai mengukir

  Masyarakat Indus menjalinkan hubungan perdagangan dengan Mesopotamia

  Masyarakat Indus menjadikannya sebagai wang

  Masyarakat Indus mempunyai kreativiti yang tinggi

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bandar Terancang

  Pembakaran Batu Bata

  Kemajuan Geometri


  Mengapa Tamadun Indus berjaya melakukan perkara di atas?

  answer choices

  Pertembungan dengan budaya luar

  Maju dalam bidang sains

  Masyarakat yang berinovasi

  Bijak mengambil peluang

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada tahun 1921, RD Benerji telah berjaya menemui peninggalan pada tapak bandar terancang. Apakah peninggalan tersebut?

  answer choices

  Cengkerang

  Tembikar China

  Tempat mandi awam

  Saluran paip

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tulang Oracle


  Apakah kepentingan tulang tersebut dalam perkembangan Tamadun Hwang Ho?

  answer choices

  Digunakan sebagai alat pertanian

  Boleh dijadikan sebagai peralatan memburu

  Perkembangan kepada tulisan Ideogram

  Digunakan sebagai alat upacara pengkebumian

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Raja berkuasa mutlak

  Raja penentu bencana alam


  Mengapa masyarakat Hwang Ho berfikiran sedemikian?

  answer choices

  Raja anak Tuhan

  Raja menguasai alam semesta

  Mandat dari Tuhan

  Raja orang yang dipercayai

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pembesar mesti taat setia kepada Raja. Berikut adalah bukti mereka kecuali.....

  answer choices

  Mengangkat sumpah taat setia

  Memberi bantuan ketenteraan

  Memberi bantuan kesetiaan

  Menduakan Raja mereka

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  The Art Of War


  Merupakan salah satu sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada dunia. Apakah kepentingan karya tersebut pada masa kini?

  answer choices

  Sebagai panduan pelayaran

  Sebagai panduan perperangan

  Diaplikasikan dalam perniagaan

  Strategi memajukan pertanian

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yin dan Yang


  Apakah yang anda faham mengenai perkara diatas?

  answer choices

  Unsur alam yang saling melengkapi

  Kehidupan yang saling berkait

  Amalan kebergantungan antara satu sama lain

  Tindakan tolak ansur dalam kehidupan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game